logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Sekretarz Powiatu

Aleksandra Szubarga
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
II pi臋tro p. 137
tel. 52 35 92 103
fax: 52 357 48 20
e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl

1. Do zada艅 Sekretarza Powiatu nale偶y w szczególno艣ci:
1)    czuwanie nad przebiegiem i terminowo艣ci膮 zada艅 wykonywanych w Starostwie;
2)    koordynowanie prac zwi膮zanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych reguluj膮cych struktury oraz zasady dzia艂ania Starostwa i jego komórek wewn臋trznych;
3)    nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwa艂 Zarz膮du przez w艂a艣ciwe wydzia艂y Starostwa oraz nadzorowanie prac zwi膮zanych z organizacj膮 posiedze艅 Zarz膮du;
4)    koordynowanie prac dotycz膮cych przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwa艂 i innych materia艂ów przedstawianych Radzie przez Zarz膮d;
5)    zapewnianie warunków organizacyjno-technicznych dla dzia艂alno艣ci Starostwa;
6)    nadzorowanie procesu komputeryzacji, zakupu 艣rodków trwa艂ych, remontów
oraz gospodarowanie pomieszczeniami wchodz膮cymi w sk艂ad Starostwa;
7)    wykonywanie innych zada艅 powierzonych przez Starost臋;
8)    kierowanie Wydzia艂em Organizacyjnym;
9)    niezw艂oczne zg艂aszanie Staro艣cie wszelkich dostrze偶onych nieprawid艂owo艣ci lub zjawisk spo艂ecznych, gospodarczych, organizacyjnych, pracowniczych, awarii, katastrof
czy  konfliktów  i innych zagro偶e艅 dla Powiatu i Starostwa;
10)    koordynowanie i nadzorowanie dzia艂alno艣ci bezpo艣rednio podleg艂ych wydzia艂ów.
2.    Sekretarzowi merytorycznie podlegaj膮:
1)    Wydzia艂 Organizacyjny;
a)    Referat  Organizacyjny, Kadr i Spraw Obywatelskich,
b)    Referat Administracyjno-Gospodarczy,
c)    Referat Informatyki,
2)    Biuro Rady.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:27:24
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-10 08:04:45
Liczba wy艣wietle艅 : 50

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  05.02.2020 13:31poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:18poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:14poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:02poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:27poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14236056