logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Skarbnik Powiatu

Beata Zimon-Plaskota
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowroc艂aw
I pi臋tro p. 117a
tel. 52 35 92 104
e-mail: skarbnik1@inowroclaw.powiat.pl

1. Do zada艅 Skarbnika Powiatu nale偶y w szczególno艣ci:
1)    opracowywanie:
a)    materia艂ów planistycznych w celu przygotowania projektu bud偶etu,
b)    uk艂adów wykonawczych bud偶etu i ich przekazywanie jednostkom realizuj膮cym bud偶et,
c)    harmonogramu realizacji  bud偶etu;
2)    opiniowanie i sprawdzanie planów finansowych jednostek, dochodów w艂asnych jednostek bud偶etowych;
3)    przygotowywanie projektów uchwa艂 w sprawach bud偶etowych oraz finansowych Powiatu, w tym w sprawach kredytów, po偶yczek i por臋cze艅;
4)    sporz膮dzanie sprawozda艅 z realizacji bud偶etu zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami;
5)    prowadzenie ksi臋gowo艣ci bud偶etu Powiatu;
6)    zapewnienie bie偶膮cej kontroli wykonywania bud偶etu;
7)    kontrasygnowanie  czynno艣ci   prawnych   mog膮cych   spowodowa膰 powstawanie   zobowi膮za艅   maj膮tkowych   Powiatu   oraz  udzielanie  innym osobom  upowa偶nie艅
do dokonywania  kontrasygnaty;
8)    sprawowanie nadzoru nad s艂u偶bami finansowo-ksi臋gowymi Starostwa;
9)    wykonywanie innych zada艅 powierzonych przez Starost臋;
10)    wykonywanie niezb臋dnych analiz, sprawozda艅 i informacji gospodarczo-finansowych,
a dotycz膮cych Powiatu dla potrzeb Starosty;
11)    zapewnienie kontroli merytorycznej z zakresu stosowania przepisów prawa finansowego
przez podleg艂e Starostwu jednostki;
12)    opracowywanie planów kontroli i wskazywanie komórce audytu sugestii i potrzeb w tym    zakresie;
13)    dopilnowanie terminowego sk艂adania sprawozda艅 i planów przez jednostki do tego zobowi膮zane;
14)    nadzór nad przep艂ywami 艣rodków finansowych, rachub膮 p艂ac pracowniczych, w艂a艣ciwymi naliczeniami i rozliczeniami podatkowymi, wystawianiem faktur
i terminowym realizowaniem zobowi膮za艅 finansowych Powiatu.
2.    Skarbnikowi merytorycznie podlega Wydzia艂 Bud偶etowo-Finansowy:
1)    Referat Bud偶etowy;
2)    Referat Finansowy.
3.    Skarbnik Powiatu jest g艂ównym ksi臋gowym bud偶etu Powiatu.

Autor : Jakub Najdowski
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2019-01-10 08:28:10
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-10 08:06:08
Liczba wy艣wietle艅 : 56

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  05.02.2020 13:30poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  07.01.2020 08:18poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  11.01.2019 13:14poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 15:03poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  10.01.2019 07:28poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14236064