logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Sportowe Marcin Szych Team no Limit for Autism To Follow your DreamsPrezes Zarz膮du: Marcin Szych


Siedziba Stowarzyszenia: Komaszyce 30C, 88-110 Inowroc艂aw


Cele Stowarzyszenia to:  1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego 偶ycia sportowego w oparciu o mo偶liwo艣ci obiektowe i sprz臋towe oraz pomoc organizacyjn膮 i materialn膮 sympatyków Stowarzyszenia,

  2. Praca z dzie膰mi i osobami niepe艂nosprawnymi fizycznie i intelektualnie,

  3. Anga偶owanie wszystkich cz艂onków do ró偶norodnych form aktywno艣ci ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawno艣ci i zainteresowa艅 sportowych,

  4. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze dzia艂ania samorz膮du terytorialnego i poza nim,

  5. Organizowanie zaj臋膰 sportowych w celu wszechstronnego rozwoju sprawno艣ci fizycznej i umys艂owej,

  6. Organizowanie dzia艂alno艣ci sportowej ze szczególnym uwzgl臋dnieniem funkcji zdrowotnych,

  7. Organizowanie ró偶norodnych form wspó艂zawodnictwa sportowego,

  8. Kszta艂towanie pozytywnych cech charakteru i osobowo艣ci poprzez uczestnictwo w realizacji zada艅 sportowych Stowarzyszenia.

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2019-06-10 12:49:53
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-12 10:09:04
Liczba wy艣wietle艅 : 39

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  10.06.2019 12:04poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.06.2019 12:03poka偶 t膮 wersj臋
Cezary Wawrzyniak  10.06.2019 11:49poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14236158