logo
Stowarzyszenia
STOWARZYSZENIE MI艁O艢NIK脫W MIASTA I GMINY PAKO艢膯
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Prezes Zarz膮du: Jaros艂aw Pawe艂 Koty艅ski

Siedziba Stowarzyszenia: ul. 艢w. Jana, numer 12, kod poczt. 88-170, poczta Pako艣膰


Cele Stowarzyszenia to:
budowanie lokalnego spo艂ecze艅stwa obywatelskiego;
stwarzanie warunków do poznawania kultury poprzez wyrównywanie ró偶nic w dost臋pie do kultury;
podtrzymywanie tradycji narodowej, piel臋gnowanie polsko艣ci oraz rozwoju 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona dóbr kultury i tradycji;
podejmowanie dzia艂a艅 i wspieranie inicjatyw spo艂ecznych w zakresie: dobroczynno艣ci, pomocy spo艂ecznej i ochrony zdrowia, aktywizacja osób niepe艂nosprawnych, starszych i zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym; prowadzenie dzia艂alno艣ci rekreacyjnej i edukacyjnej na rzecz osób w ró偶nym wieku (dzieci, m艂odzie偶y, doros艂ych i seniorów);
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, organizowanie przedsi臋wzi臋膰 na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i m艂odzie偶y ze 艣rodowisk marginalizowanych i zagro偶onych;
promowanie miasta i gminy Pako艣膰, upowszechnianie dziejów miasta i gminy Pako艣膰, opieka nad pomnikami historii, kultury i przyrody, wspieranie dzia艂a艅 o艣rodka kultury i turystyki w Pako艣ci.


 

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2020-08-12 10:55:39
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-12 10:55:39
Liczba wy艣wietle艅 : 38

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  12.08.2020 10:16poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14217837