logo
Stowarzyszenia
FUNDACJA
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Prezes Zarz膮du: Jaros艂aw Mieczys艂aw Waliszewski


Siedziba Stowarzyszenia: ul. Szeroka, numer 5, lokal 4, kod poczt. 88-100, poczta inowroc艂aw


Cele Stowarzyszenia to:

1. Ochrona i promocja zdrowia.
2. Propagowanie zdrowego stylu 偶ycia i szeroko poj臋tej profilaktyki.
3. Promowanie aktywno艣ci fizycznej w rozwoju cz艂owieka poprzez upowszechnianie i wdra偶anie wiedzy na temat zdrowego stylu 偶ycia oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji ruchowej.
4. Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
5. Wspieranie dzia艂a艅 w zakresie rehabilitacji ruchowej.
6. Podejmowanie dzia艂a艅 w zakresie rehabilitacji zawodowej i spo艂ecznej inwalidów.
7. Dzia艂ania w zakresie popularyzacji zdrowej 偶ywno艣ci.
8. Dzia艂ania w zakresie popularyzacji i dystrybucji 偶ywno艣ci ekologicznej.
9. W spieranie i upowszechnianie dzia艂a艅 w zakresie ochrony 艣rodowiska.
10. Popularyzacja diagnostyki opartej na holistycznym podej艣ciu do cz艂owieka z wykorzystaniem
najnowszych osi膮gni臋膰 nauki w po艂膮czeniu z wiedz膮 o cz艂owieku zbierana przez setki lat.
11. Propagowanie skutecznych, bezpiecznych, sprawdzonych medycznie lecz ma艂o znanych metod terapeutycznych istotnych w odzyskiwaniu i utrzymywaniu zdrowia.
12. Wspó艂praca z lekarzami, terapeutami i specjalistami z zakresu diagnostyki oraz innych specjalno艣ci oko艂omedycznych.
13. Wype艂nianie luki pomi臋dzy prywatn膮, a publiczn膮 opiek膮 zdrowotn膮.
14. Wywieranie wp艂ywu na polityk臋 zdrowotn膮 i socjaln膮 pa艅stwa oraz w艂adz lokalnych.
15. Integracja ze spo艂ecze艅stwem osób zagro偶onych wykluczeniem spo艂ecznym i osamotnionych.
16. Promocja i organizacja wolontariatu.
17. Dzia艂alno艣膰 na rzecz osób niepe艂nosprawnych.
18. Dzia艂alno艣膰 na rzecz seniorów i emerytów.
19. Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca rozwój wspólnot i spo艂eczno艣ci lokalnych.
20. Przeciwdzia艂anie uzale偶nieniom i patologiom spo艂ecznym.
21. Promocja przedsi臋biorczo艣ci i wspieranie rozwoju ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw.
22. Szerzenie wiedzy ekonomicznej i prawnej.
23. Dzia艂alno艣膰 na rzecz rozwoju nauki, szkolnictwa wy偶szego, edukacji, o艣wiaty i wychowania.
24. Dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca rozwój techniki, wynalazczo艣ci i innowacyjno艣ci oraz rozpowszechnianie i wdra偶anie nowych rozwi膮za艅 technicznych w praktyce gospodarczej.

Autor : Arleta Wojciechowska
Zredagowa艂(a) : Rafa艂 艢migerski
Data wprowadzenia : 2020-08-12 10:34:58
Data ostatniej modyfikacji : 2020-08-12 11:06:01
Liczba wy艣wietle艅 : 27

Redaktor  Data modyfikacji 

Redaktor  Data modyfikacji 
Rafa艂 艢migerski  12.08.2020 09:34poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14236227