logo
Stowarzyszenia
Kujawskie Stowarzyszenie Ekorozwoju
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


ul. Narutowicza 34
88-100 Inowroc艂aw

Prezes: Eugeniusz Winc艂awski

Cele:
- zapewnienie trwa艂ego u偶ytkowania 艣rodowiska przyrodniczego, r贸wnoprawnego dost臋pu do jego zasob贸w,
- budowanie warunk贸w do tworzenia, kultywowania i wzmacniania wi臋zi spo艂ecznych od poziomu najni偶szego go globalnego, jak i w uk艂adach przestrzennych oraz pokoleniowych,
- promowanie spo艂ecznie i ekologicznie odpowiedzialnej przedsi臋biorczo艣ci,
- wspieranie takich inicjatyw podejmowanych przez organizacje o celach niezarobkowych, a tak偶e prowadzenie dzia艂alno艣ci obejmuj膮cej zadania w zakresie pomocy spo艂ecznej, dzia艂alno艣ci charytatywnej, podtrzymywania tradycji narodowych, dzia艂alno艣ci na rzecz mniejszo艣ci narodowych, ochrony i promocji zdrowia, dzia艂ania na rzecz os贸b niepe艂nosprawnych, przeciwdzia艂ania patologiom spo艂ecznym, dzia艂a艅 na rzecz integracji europejskiej.
Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2006-12-21 12:02:41
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-21 12:02:41
Liczba wy艣wietle艅 : 1439

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  19.04.2010 14:12poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  19.04.2010 14:15poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13443669