logo
Starostwo Powiatowe » Struktura organizacyjna starostwa
Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Biurem kieruje pe艂nomocnik Piotr Eichstaedt
ul. Roosevelta 36/38
88 - 100 Inowroc艂aw
II pi臋tro p. 143
tel: (0 52) 35 92 108


Do podstawowych zada艅 Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych nale偶y w szczeg贸lno艣ci :

 

1. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej,

 

2)  ochrona system贸w i sieci teleinformatycznych,

 

3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepis贸w

o ochronie tych informacji,

 

4) okresowa kontrola ewidencji, materia艂贸w i obiegu dokument贸w,

5) opracowanie planu ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji,

 

6) szkolenie pracownik贸w w zakresie ochrony informacji niejawnych 

i wydawanie im po艣wiadcze艅 bezpiecze艅stwa,

 

7) wsp贸艂praca z jednostkami i kom贸rkami organizacyjnymi s艂u偶b ochrony

 pa艅stwa,

 

8) podejmowanie dzia艂a艅 zmierzaj膮cych do wyja艣nienia okoliczno艣ci

 naruszenia przepis贸w o ochronie informacji niejawnych,

 

realizacja zada艅 wynikaj膮cych z ustawy o samorz膮dzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorz膮dowych oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia艂alno艣ci gospodarczej przez osoby pe艂ni膮ce funkcje publiczne w zakresie, m.in. o艣wiadcze艅 maj膮tkowych oraz o艣wiadcze艅 o prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej przez ma艂偶onka, wst臋pnych, zst臋pnych  i rodze艅stwo,

 

sprawowanie nadzoru nad kancelari膮 tajn膮.

 

 

2.W zakresie spraw wojskowo - kombatanckich:

 

1) organizowanie i prowadzenie poboru,

 

2) realizowanie, dla kombatant贸w i os贸b represjonowanych, zada艅 w zakresie opieki zdrowotnej i us艂ug opieku艅czych,

 

3) organizowanie na terenie powiatu obchod贸w rocznic, w celu upami臋tnienia walki o niepodleg艂o艣膰 Polski oraz uczczenia pami臋ci ofiar wojny i okresu powojennego,

 

4) 艣wiadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosk贸w o przyznanie w drodze wyj膮tku emerytur i rent kombatantom oraz osobom represjonowanym,

 

5) analiza sytuacji 偶yciowej kombatant贸w i os贸b represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,

 

6) prowadzenie spraw zwi膮zanych z rozwi膮zaniem stosunku pracy z kombatantem lub inn膮 osob膮 uprawnion膮, w okresie 2 lat przed osi膮gni臋ciem wieku uprawniaj膮cego do wcze艣niejszego przej艣cia na emerytur臋, po uprzednim uzyskaniu zgody Starosty, 

 

7) wsp贸艂dzia艂anie i udzielanie pomocy organizacyjnej Powiatowej Radzie Kombatant贸w i Os贸b Represjonowanych,

 

 

1. Przygotowywanie pozwole艅 na przeprowadzanie zbi贸rek publicznych na obszarze powiatu lub jego cz臋艣ci, obejmuj膮cej wi臋cej ni偶 jedn膮 gmin臋.

 

 

Autor : 
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2006-12-21 14:03:01
Data ostatniej modyfikacji : 2009-06-12 09:54:16
Liczba wy艣wietle艅 : 891

Redaktor  Data modyfikacji 
Ma艂gorzata Pigu艂a-Jak贸bczyk  03.07.2009 08:06poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  03.07.2009 08:10poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  06.01.2010 07:38poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  07.10.2011 08:10poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  26.10.2011 10:07poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  07.09.2012 09:55poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  09.06.2009 12:21poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  20.02.2007 08:56poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  19.02.2007 13:27poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  21.12.2006 13:03poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13724076