logo
Oferty pracy
Specjalista ds. ksi臋gowo艣ci w Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szk贸艂 i Plac贸w
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Inowroc艂aw, dnia 27.12.2006 r.

Dyrektor Powiatowego Zespo艂u Ekonomiczno – Administracyjnego Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu ul. Roosevelta 36-38

OG艁ASZA NAB脫R
NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. KSI臉GOWO艢CI W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYM SZK脫艁 I PLAC脫WEK O艢WIATOWYCH W INOWROC艁AWIU UL. ROOSEVELTA 36-38

1. Wymagania niezb臋dne
• kandydat powinien spe艂ni膰 wymagania okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1593 z p贸藕niejszymi zmianami)
• wykszta艂cenie – uko艅czona 艣rednia policealna lub pomaturalna szko艂a zawodowa o kierunku ekonomicznym i posiadanie co najmniej 5 letniej praktyki w ksi臋gowo艣ci lub studia wy偶sze ekonomiczne i 2 letni sta偶 w ksi臋gowo艣ci
• dobra znajomo艣膰 komputera i program贸w ksi臋gowych (najlepiej Radixa)
• zdolno艣ci organizacyjne
2. Wymagania dodatkowe
• znajomo艣膰 przepis贸w prawa o艣wiatowego i zagadnie艅 z zakresu finans贸w publicznych
• znajomo艣膰 klasyfikacji bud偶etowej – paragraf贸w dochod贸w i wydatk贸w
• umiej臋tno艣膰 pracy w zespole
• zdyscyplinowanie
• odpowiedzialno艣膰
3. Zakres wykonywania zada艅 na stanowisku
• opracowywanie plan贸w rzeczowo finansowych dla plac贸wek o艣wiatowych
• realizowanie wydatk贸w plac贸wek zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym
• utrzymywanie sta艂ego kontaktu z plac贸wkami w zasadniczych sprawach planu i bud偶etu tych jednostek oraz zmian bud偶etowych
• sporz膮dzanie dla dyrektor贸w tych jednostek miesi臋cznych wydruk贸w dotycz膮cych koszt贸w, wydatk贸w i zobowi膮za艅
• sprawdzanie dowod贸w rachunkowych pod wzgl臋dem formalno – rachunkowym oraz prawid艂owo艣膰 i rzetelno艣膰 ich sporz膮dzania
• sporz膮dzanie sprawozda艅 GUS i innych sprawozda艅 bud偶etowych
• opracowywanie sprawozda艅 finansowych i bilansowych dla jednostek w terminach ustalonych przez przepisy prawa bud偶etowego
• prowadzenie korespondencji dotycz膮cej dzia艂alno艣ci finansowo – ksi臋gowej plac贸wek
• prowadzenie urz膮dze艅 ksi臋gowych zgodnych z obowi膮zuj膮cymi przepisami finansowymi (dziennik g艂贸wny, karty wydatk贸w i koszt贸w z podzia艂em na dzia艂y, rozdzia艂y i paragrafy, karty syntetyczne i analityczne) przy u偶yciu komputera.
• sporz膮dzanie polece艅 przelewu
• archiwizacja danych zawartych na no艣nikach informacji oraz stosowanie wydruk贸w komputerowych
• uczestnictwo w pracach komisji inwentaryzacyjnej
• udzia艂 w szkoleniach dotycz膮cych spraw finansowo – ksi臋gowych
• odpowiedzialno艣膰 za prawid艂owo艣膰 obiegu dokument贸w
finansowo – ksi臋gowych w Zespole i na linii Zesp贸艂 – plac贸wki
• odpowiedzialno艣膰 za nale偶yte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo – ksi臋gowej
• odpowiedzialno艣膰 za prawid艂owo艣膰 dekretowania dokument贸w oraz terminowe ksi臋gowanie i regulowanie zobowi膮za艅
4. Wymagane dokumenty
• list motywacyjny
• 偶yciorys – CV
• kserokopie 艣wiadectw pracy
• kserokopie 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie
• kserokopie za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach, szkoleniach
• o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany na przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie karne
5. Miejsce sk艂adania dokument贸w:
• Sekretariat Powiatowego Zespo艂u Ekonomiczno – Administracyjnego Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu ul. Roosevelta 36-38, pok贸j 164 - mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie lub poczt膮 na podany wy偶ej adres.

Ka偶dorazowo nale偶y umie艣ci膰 dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. ksi臋gowo艣ci w Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu”.
Termin sk艂adania dokument贸w – 9 stycznia 2007 r.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Zespo艂u po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 偶yciorys, C.V. (z uwzgl臋dnieniem przebiegu pracy zawodowej) powinny by膰 opatrzone klauzul膮: „Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorz膮dowych (dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1593 z p贸藕niejszymi zmianami).
Autor : Jolanta Nowak
Zredagowa艂(a) : Agnieszka D膮browska
Data wprowadzenia : 2006-12-27 13:05:23
Data ostatniej modyfikacji : 2006-12-27 13:05:23
Liczba wy艣wietle艅 : 1217

Redaktor  Data modyfikacji 
Agnieszka D膮browska  03.01.2007 08:17poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 14506325