logo
Za艂atwianie spraw » Architektura i budownictwo
Architektura i budownictwo
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
Wydzia艂 Architektury,
Budownictwa i Inwestycji za艂atwia nast臋puj膮ce sprawy z zakresu ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118

z p贸藕n.zm.):1. Wydaje decyzje o pozwoleniu na budow臋.Wymagane
dokumenty zgodnie z art. 33.2 ustawy:-
cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi
przepisami szczeg贸lnymi

 oraz za艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w
art. 12 ust. 7, aktualnym na dzie艅 opracowania projektu,  - o艣wiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele   budowlane,-
decyzj臋 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je偶eli jest ona    wymagana
zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,-
op艂at臋 skarbow膮, zgodnie z ustaw膮 z dnia 16 listopada 2006 roku o op艂acie skarbowej (Dz.U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635
z p贸藕n.zm.),-
termin za艂atwienia sprawy - 65 dni zgodnie z ustaw膮 Prawo budowlane,-
przekazywanie odwo艂a艅 od decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

 za po艣rednictwem Starosty w terminie
okre艣lonym przez Kpa.2. Wydaje decyzje o pozwoleniu na
rozbi贸rk臋.Wymagane
dokumenty zgodnie z art. 33.4 ustawy:-
zgoda w艂a艣ciciela obiektu,-
szkic usytuowania obiektu budowlanego,-
opis zakresu i sposobu prowadzenia rob贸t rozbi贸rkowych,-
opis sposobu zapewnienia bezpiecze艅stwa ludzi i mienia,-
pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organ贸w, a tak偶e inne dokumenty,  wymagane
przepisami szczeg贸艂owymi,-
w zale偶no艣ci od potrzeb, projekt rozbi贸rki obiektu,-
op艂ata skarbowa zgodnie z ustaw膮 z dnia 16 listopada 2006 roku o op艂acie
skarbowej (Dz.U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z
p贸藕n.zm.).3. Przyjmuje zg艂oszenia rob贸t budowlanych
niewymagaj膮cych pozwolenia na budow臋. Wymagane dokumenty zgodnie z art. 30
ustawy:-
o艣wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane,-
odpowiednie szkice lub rysunki,-
pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odr臋bnymi przepisami.-
zg艂oszenie, zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej nie wymaga uiszczenia op艂aty skarbowej.4. Przyjmuje zg艂oszenia zmiany sposobu
u偶ytkowania.Wymagane
dokumenty zgodnie z art. 71.2 ustawy:-
opis i rysunek okre艣laj膮cy usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomo艣ci i innych obiekt贸w budowlanych
istniej膮cych lub budowanych na tej

 i s膮siednich nieruchomo艣ciach,-
zwi臋z艂y opis techniczny, okre艣laj膮cy rodzaj i charakterystyk臋 obiektu budowlanego oraz jego konstrukcj臋, wraz z danymi
techniczno-u偶ytkowymi,-
o艣wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane,-
za艣wiadczenie W贸jta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta o zgodno艣ci zamierzonego sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego z
ustaleniami obowi膮zuj膮cego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego albo ostateczn膮 decyzj膮

 o warunkach zabudowy,-
zg艂oszenie, zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej nie wymaga uiszczenia op艂aty skarbowej.5. Wyst臋puje do odpowiedniego Ministra,
zgodnie z art. 9 ustawy o upowa偶nienie na wydanie postanowienia w sprawie
odst臋pstwa od przepis贸w techniczno-budowlanych.6. Wydaje za艣wiadczenia o samodzielno艣ci
lokali. Podstawa prawna ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o w艂asno艣ci lokali (Dz.U
z 2000r. Nr 80 poz. 903 z p贸藕n.zm.):Wymagane
dokumenty:-
inwentaryzacja lokalu-
dow贸d w艂adania-
mapka sytuacyjna-
op艂ata skarbowa- zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej. 7. Potwierdza powierzchni臋 u偶ytkow膮
lokali na 偶膮danie wnioskodawcy. 8. Prowadzi
rejestry wydanych decyzji o pozwoleniu na budow臋, przyj臋tych zg艂osze艅 oraz wydanych
za艣wiadcze艅. 9. Prowadzi sprzeda偶 dziennik贸w budowy. 10. Sporz膮dza sprawozdania GUS i GUNB. 11. Przyjmuje i za艂atwia skargi i wnioski. 12. Przeprowadza rozprawy administracyjne
zgodnie z Kpa. 13. Za艂atwia inne sprawy zlecone przez
Starost臋. Ponadto Wydzia艂 wydaje
decyzje o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg贸lnych zasadach
przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 80 poz.
721

z p贸藕n.zm.).Wymagane dokumenty:- zgodnie z art. 11d
ww. ustawy  Autor : Danuta Malicka
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2006-12-14 10:22:26
Data ostatniej modyfikacji : 2010-01-22 08:31:12
Liczba wy艣wietle艅 : 997

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  22.01.2010 10:49poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  01.02.2010 12:29poka偶 t膮 wersj臋
Marlena Nawrocka  01.02.2010 12:30poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  18.01.2012 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  06.09.2013 12:13poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  22.01.2014 13:29poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  20.02.2014 08:53poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  02.02.2015 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  02.02.2015 11:20poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:22poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:23poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:47poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:01poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.01.2019 07:48poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:48poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:39poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  14.12.2006 09:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13446072