logo
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Mi艂o艣nik贸w Puszczy Bydgoskiej
Adres korespondencyjny:
Osiek Wielki 5
88-111 Rojewo

Prezes: Joanna Sikorska

Cele:
- rewitalizacja teren贸w o warto艣ciach historycznych
- ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- wspieranie i popularyzowanie edukacji przyrodniczej, ekologicznej i regionalnej
- pomoc spo艂eczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 偶yciowej oraz wyr贸wnywanie szans tych rodzin i os贸b
- aktywizacja zawodowa spo艂eczno艣ci lokalnej
- wyr贸wnywanie szans rozwojowych lokalnego spo艂ecze艅stwa oraz zapobieganie wykluczaniu spo艂ecznemu
- dba艂o艣c o integracj臋 spo艂eczno艣ci lokalnej
- rozw贸j gospodarczy wsi
- rozw贸j 艣wiadomo艣ci narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- ochrona i promocja zdrowia
- wspieranie os贸b niepe艂nosprawnych
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa os贸b pozostaj膮cych bez pracy i zagro偶onych zwolnieniem z pracy
- dzia艂alno艣膰 na rzecz r贸wnych praw kobiet i m臋偶czyzn
- dzia艂alno艣膰 wspomagaj膮ca rozw贸j gospodarczy, w tym rozw贸j przedsi臋biorczo艣ci
- nauka, edukacja, o艣wiata i wychowanie
- krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci, m艂odzie偶y i os贸b doros艂ych
- rozw贸j kultury, sztuki, ochrona d贸br kultury i tradycji
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- upowszechnianie i ochrona wolno艣ci i praw cz艂owieka oraz swob贸d obywatelskich, a tak偶e dzia艂a艅 wspomagaj膮cych rozw贸j demokracji
- ratownictwo i ochrona ludno艣ci
- poradnictwo obywatelskie
- promocja i organizacja wolontariatu
Autor : Zofia Brzykcy
Zredagowa艂(a) : Marta Pietrzak
Data wprowadzenia : 2010-04-07 14:51:23
Data ostatniej modyfikacji : 2010-07-09 10:08:20
Liczba wy艣wietle艅 : 1246

Redaktor  Data modyfikacji 
Marta Pietrzak  07.04.2010 13:51poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13118311