logo
Oferty pracy
Specjalista ds. p艂ac

w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu

Inowroc艂aw, dnia 19.01.2007 r.

Dyrektor Powiatowego Zespo艂u Ekonomiczno – Administracyjnego Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu ul. Roosevelta 36-38

OG艁ASZA NAB脫R
NA STANOWISKO

SPECJALISTY DS. P艁AC W POWIATOWYM ZESPOLE EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNYM SZK脫艁 I PLAC脫WEK O艢WIATOWYCH W INOWROC艁AWIU UL. ROOSEVELTA 36-38

1. Wymagania niezb臋dne
• kandydat powinien spe艂ni膰 wymagania okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz膮dowych (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1593 z p贸藕niejszymi zmianami)
• wykszta艂cenie – wy偶sze zawodowe o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym i 2 letni sta偶 w ksi臋gowo艣ci
• dobra znajomo艣膰 komputera i program贸w ksi臋gowych
• zdolno艣ci organizacyjne
2. Wymagania dodatkowe
• znajomo艣膰 przepis贸w prawa o艣wiatowego i Karty Nauczyciela
• znajomo艣膰 przepis贸w z zakresu Kodeksu Pracy
• umiej臋tno艣膰 pracy w zespole
• zdyscyplinowanie
• odpowiedzialno艣膰
3. Zakres wykonywania zada艅 na stanowisku
• obs艂uga komputera i program贸w kadrowo-p艂acowych
• obliczanie i sporz膮dzanie list p艂ac (dotycz膮cych: wynagrodze艅, zasi艂k贸w z ubezpieczenia spo艂ecznego i innych 艣wiadcze艅 wynikaj膮cych ze stosunku pracy, 艣wiadcze艅 z ZF艢S)
• obliczanie i prowadzenie dokumentacji p艂acowo-kadrowej obs艂ugiwanych plac贸wek dotycz膮cej wynagrodze艅 i zasi艂k贸w
• prowadzenie rejestru wyp艂aconych wynagrodze艅
• prowadzenie kart wynagrodze艅 pracownik贸w
• wystawianie za艣wiadcze艅 Rp-7 do cel贸w emerytalno-rentowych
• naliczanie potr膮ce艅 od list p艂ac (prowadzenie kartotek po偶yczek mieszkaniowych)
• sporz膮dzanie przelew贸w potr膮ce艅 i wynagrodze艅 i przekazywanie tych przelew贸w do banku
• obs艂uga programu „P艂atnik”
• sporz膮dzanie deklaracji z zakresu ubezpiecze艅 spo艂ecznych
• rozliczanie roczne – podatkowe pracownik贸w oraz sporz膮dzanie deklaracji podatkowych
• udzia艂 w szkoleniach dotycz膮cych spraw p艂acowych i pracowniczych
• sporz膮dzanie plan贸w finansowych dotycz膮cych zatrudnienia i wynagrodzenia w poszczeg贸lnych plac贸wkach
• wsp贸艂praca ze specjalist膮 ds. ksi臋gowo艣ci w zakresie realizacji planu finansowego zwi膮zanego z wynagrodzeniem, sk艂adkami ZUS, sk艂adkami na Fundusz Pracy, wysoko艣ci膮 Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych
• sporz膮dzanie sprawozda艅 dotycz膮cych wynagrodze艅 i zatrudnienia
• za艂atwianie innych spraw zleconych przez dyrektora Zespo艂u zwi膮zanych z dzia艂alno艣ci膮
• odpowiedzialno艣膰 za prawid艂owo艣膰 obiegu dokument贸w finansowo-p艂acowych w zespole i na linii Zesp贸艂-plac贸wki
• archiwizacja danych zawartych na no艣nikach informacji oraz stosowanie wydruk贸w komputerowych
• odpowiedzialno艣膰 za nale偶yte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji finansowo – p艂acowej.
4. Wymagane dokumenty
• list motywacyjny
• 偶yciorys – CV
• kserokopie 艣wiadectw pracy
• kserokopie 艣wiadectw potwierdzaj膮cych wykszta艂cenie
• kserokopie za艣wiadcze艅 o uko艅czonych kursach, szkoleniach
• o艣wiadczenie, 偶e kandydat nie by艂 karany na przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie oraz nie toczy si臋 przeciwko niemu post臋powanie karne
5. Miejsce sk艂adania dokument贸w:
• Sekretariat Powiatowego Zespo艂u Ekonomiczno – Administracyjnego Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu ul. Roosevelta 36-38, pok贸j 164 - mo偶na sk艂ada膰 osobi艣cie lub poczt膮 na podany wy偶ej adres.

Ka偶dorazowo nale偶y umie艣ci膰 dopisek: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. p艂ac w Powiatowym Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu”.
Termin sk艂adania dokument贸w – 26 stycznia 2007 r.
Aplikacje, kt贸re wp艂yn膮 do Zespo艂u po wy偶ej okre艣lonym terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, 偶yciorys, C.V. (z uwzgl臋dnieniem przebiegu pracy zawodowej) powinny by膰 opatrzone klauzul膮: „Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926 z p贸藕niejszymi zmianami) oraz ustaw膮 z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorz膮dowych (dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1593 z p贸藕niejszymi zmianami).
TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF245.6 KB POBIERZLista kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne2007-01-29 12:29:03778
.PDF266.7 KB POBIERZInformacja o wynikach naboru2007-02-01 12:15:45627

Autor : Jolanta Nowak
Zredagowa艂(a) : Agnieszka D膮browska
Data wprowadzenia : 2007-01-19 11:56:44
Data ostatniej modyfikacji : 2007-01-19 11:56:44
Liczba wy艣wietle艅 : 4986licznik odwiedzin: 14229088