logo
Za艂atwianie spraw » Architektura i budownictwo
Architektura i budownictwo
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y

Wydzia艂 Architektury, Budownictwa i Inwestycji za艂atwia nast臋puj膮ce sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p贸藕n.zm.):

1. Wydaje decyzje o pozwoleniu na budow臋.

Wymagane dokumenty zgodnie z art. 33.2 ustawy:

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczeg贸lnymi oraz za艣wiadczeniem, o kt贸rym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzie艅 opracowania projektu,

- o艣wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane,

- decyzj臋 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, je偶eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- op艂at臋 skarbow膮, zgodnie z ustaw膮 z dnia 16 listopada 2006 roku o op艂acie skarbowej (Dz.U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z p贸藕n.zm.),

- termin za艂atwienia sprawy - 65 dni zgodnie z ustaw膮 Prawo budowlane,

- przekazywanie odwo艂a艅 od decyzji do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za po艣rednictwem Starosty w terminie okre艣lonym przez Kpa.

2. Wydaje decyzje o pozwoleniu na rozbi贸rk臋.

Wymagane dokumenty zgodnie z art. 33.4 ustawy:

- zgoda w艂a艣ciciela obiektu,

- szkic usytuowania obiektu budowlanego,

- opis zakresu i sposobu prowadzenia rob贸t rozbi贸rkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpiecze艅stwa ludzi i mienia,

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organ贸w, a tak偶e inne dokumenty, wymagane przepisami szczeg贸艂owymi,

- w zale偶no艣ci od potrzeb, projekt rozbi贸rki obiektu,

- op艂ata skarbowa zgodnie z ustaw膮 z dnia 16 listopada 2006 roku o op艂acie skarbowej (Dz.U z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z p贸藕n.zm.).

3. Przyjmuje zg艂oszenia rob贸t budowlanych niewymagaj膮cych pozwolenia na budow臋. Wymagane dokumenty zgodnie z art. 30 ustawy:

- o艣wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane,

- odpowiednie szkice lub rysunki,

- pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odr臋bnymi przepisami.

- zg艂oszenie, zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej nie wymaga uiszczenia op艂aty skarbowej.

4. Przyjmuje zg艂oszenia zmiany sposobu u偶ytkowania.

Wymagane dokumenty zgodnie z art. 71.2 ustawy:

- opis i rysunek okre艣laj膮cy usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomo艣ci i innych obiekt贸w budowlanych istniej膮cych lub budowanych na tej i s膮siednich nieruchomo艣ciach,

- zwi臋z艂y opis techniczny, okre艣laj膮cy rodzaj i charakterystyk臋 obiektu budowlanego oraz jego konstrukcj臋, wraz z danymi techniczno-u偶ytkowymi,

- o艣wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo艣ci膮 na cele budowlane,

- za艣wiadczenie W贸jta, Burmistrza albo Prezydenta Miasta o zgodno艣ci zamierzonego sposobu u偶ytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowi膮zuj膮cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczn膮 decyzj膮 o warunkach zabudowy,

- zg艂oszenie, zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej nie wymaga uiszczenia op艂aty skarbowej.

5. Wyst臋puje do odpowiedniego Ministra, zgodnie z art. 9 ustawy o upowa偶nienie na wydanie postanowienia w sprawie odst臋pstwa od przepis贸w techniczno-budowlanych.

6. Wydaje za艣wiadczenia o samodzielno艣ci lokali. Podstawa prawna ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o w艂asno艣ci lokali (Dz.U z 2000r. Nr 80 poz. 903 z p贸藕n.zm.):

Wymagane dokumenty:

- inwentaryzacja lokalu

- dow贸d w艂adania

- mapka sytuacyjna

- op艂ata skarbowa- zgodnie z ustaw膮 o op艂acie skarbowej.

7. Potwierdza powierzchni臋 u偶ytkow膮 lokali na 偶膮danie wnioskodawcy.

8. Prowadzi rejestry wydanych decyzji o pozwoleniu na budow臋, przyj臋tych zg艂osze艅 oraz wydanych za艣wiadcze艅.

9. Prowadzi sprzeda偶 dziennik贸w budowy.

10. Sporz膮dza sprawozdania GUS i GUNB.

11. Przyjmuje i za艂atwia skargi i wnioski.

12. Przeprowadza rozprawy administracyjne zgodnie z Kpa.

13. Za艂atwia inne sprawy zlecone przez Starost臋.

Ponadto Wydzia艂 wydaje decyzje o zezwoleniu na realizacj臋 inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg贸lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr贸g publicznych (Dz.U z 2003r. Nr 80 poz. 721 z p贸藕n.zm.).

Wymagane dokumenty:

- zgodnie z art. 11d ww. ustawy

Autor : Danuta Malicka
Zredagowa艂(a) : 艁ukasz Smole艅
Data wprowadzenia : 2006-12-14 10:22:26
Data ostatniej modyfikacji : 2013-09-06 13:13:21
Liczba wy艣wietle艅 : 1504

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  22.01.2014 13:29poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  20.02.2014 08:53poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  02.02.2015 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  02.02.2015 11:20poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:22poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:23poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:42poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 12:47poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:01poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  15.10.2015 13:13poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  03.01.2019 07:48poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
艁ukasz Smole艅  18.01.2012 14:00poka偶 t膮 wersj臋
Marlena Nawrocka  01.02.2010 12:30poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  01.02.2010 12:29poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  22.01.2010 10:49poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  22.01.2010 07:31poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:48poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  27.11.2007 08:39poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  14.12.2006 09:22poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13446402