logo
Starostwo Powiatowe » Rejestry, ewidencje i archiwa
Rejestr Uchwa艂 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
Podstawa prawna utworzenia rejestru publicznego: Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz膮dzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z p贸藕n. zm), Rozporz膮dzenie Prezesa Rady Ministr贸w z 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz贸w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia艂ania archiw贸w zak艂adowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14 poz. 67)

聽Zakres informacji gromadzonych w rejestrze publicznym: W rejestrze okre艣la si臋 numer protoko艂u z odbytego posiedzenia Zarz膮du, numer i dat臋 podj臋tej uchwa艂y, w jakiej sprawie zosta艂a podj臋ta uchwa艂a, przebieg realizacji uchwa艂y, dat臋 wykonania uchwa艂y oraz ko艅cowe uwagi. Ochronie podlegaj膮 wszelkie dane wynikaj膮ce z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 z p贸藕n. zm).

Rejestr prowadzi Agnieszka 艁epska - Wydzia艂 Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Autor : Agnieszka 艁epska
Zredagowa艂(a) : Krzysztof Drgas
Data wprowadzenia : 2007-01-10 11:47:49
Data ostatniej modyfikacji : 2015-01-23 13:52:23
Liczba wy艣wietle艅 : 933

Redaktor  Data modyfikacji 
Krzysztof Drgas  22.01.2015 13:58poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  22.01.2015 13:57poka偶 t膮 wersj臋
Krzysztof Drgas  17.08.2011 09:27poka偶 t膮 wersj臋
Marta Pietrzak  10.01.2007 10:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 13117390