logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wydanie prawa jazdy i pozwolenia na kierowanie tramwajem po raz pierwszy
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y
oraz rozszerzenie posiadanych uprawnie艅

Do wniosku o wydanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem do艂膮cza si臋 w przypadku:

1. Wydanie prawa jazdy i pozwolenia do kierowania tramwajem
Osoba ubiegaj膮ca si臋 o prawo jazdy, przed przyst膮pieniem do szkolenia dot. nauki jazdy, sk艂ada do organu wydaj膮cego prawo jazdy / zgodnie z miejscem zamieszkania / nast臋puj膮ce dokumenty:
- wype艂niony wniosek o wydanie prawa jazdy wraz z o艣wiadczeniem,
- orzeczenie lekarskie stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem,聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽
聽- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskaza艅 psychologicznych do kierowania pojazdem (nie dotyczy to prawa jazdy kategorii AM,A1,A2,A,B1,B,B+E,T),
- wyra藕n膮, aktualn膮 i kolorow膮 fotografi臋 o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiaj膮ca osob臋 bez nakrycia g艂owy i bez okular贸w z ciemnymi szk艂ami w taki spos贸b, aby ukazywa艂a g艂ow臋 w pozycji lewego p贸艂profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem r贸wnomiernego o艣wietlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du wzroku mo偶e za艂膮czy膰 fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 w okularach z ciemnymi szk艂ami, a osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 z nakryciem g艂owy, pod warunkiem, 偶e fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzaj膮cym to偶samo艣膰 tej osoby,
- pisemn膮 zgod臋 rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy ( dot. osoby kt贸ra nie uko艅czy艂a 18 lat, a zamierza posiada膰 prawo jazdy kat. AM,A1,B1,T),
- kserokopia posiadanego prawa jazdy - je偶eli posiada,
- dokument to偶samo艣ci (do wgl膮du),
- cudzoziemiec do艂膮cza ponadto do wniosku kserokopi臋 karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terytorium RP albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje na terenie RP co najmniej od 6 miesi臋cy.

Na podstawie ww. dokument贸w, organ wydaj膮cy prawo jazdy, generuje w systemie teleinformatycznym, profil kandydata na kierowc臋 i przekazuje has艂a dost臋powe do profilu osobie przyst臋puj膮cej do szkolenia. Kandydat na kierowc臋 udost臋pnia kod dost臋pu do profilu o艣rodkowi szkolenia w kt贸rym zamierza odby膰 szkolenie dot. nauki jazdy. Po zako艅czonym szkoleniu, kandydat na kierowc臋, udost臋pnia kod dost臋pu do profilu o艣rodkowi egzaminacyjnemu.

Wys艂anie do Polskiej Wytw贸rni Papier贸w Warto艣ciowych zam贸wienia na wytworzenie prawa jazdy uzale偶nione jest od:
- otrzymania od o艣rodka egzaminowania informacji o pozytywnym wyniku egzaminu pa艅stwowego,
- otrzymania od osoby dowodu uiszczenia op艂aty za wydanie prawa jazdy oraz op艂aty ewidencyjnej.


*) Szczeg贸艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592222.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Daniel Nowak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:47:44
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-19 10:20:29
Liczba wy艣wietle艅 : 1334

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  25.02.2016 12:07poka偶 t膮 wersj臋
Jakub Najdowski  25.02.2016 12:08poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  06.12.2013 13:27poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  27.11.2013 10:11poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 08:21poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 08:19poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:48poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:47poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 11764758