logo
Za艂atwianie spraw » Komunikacja » Kierowca
Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N YOsoba posiadaj膮ca wa偶ne krajowe prawo jazdy wydane za granic膮, mo偶e na sw贸j wniosek otrzyma膰 prawo jazdy odpowiedniej kategorii za op艂at膮, po zmianie zagranicznego dokumentu organowi wydaj膮cemu prawo jazdy. Je偶eli prawo jazdy jest okre艣lone w konwencji o ruchu drogowym, podpisanej w Genewie dnia 19 wrze艣nia 1949 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 54, poz. 321 i 392) lub w konwencji o ruchu drogowym, sporz膮dzonej Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) jego wymiana dokonywana jest bez konieczno艣ci z艂o偶enia z wynikiem pozytywnym cz臋艣ci teoretycznej egzaminu pa艅stwowego. Dotyczy to r贸wnie偶 krajowego prawa jazdy聽 wydanego w Pa艅stwie Cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie Cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Je偶eli prawo jazdy nie jest okre艣lone w ww. Konwencjach oraz nie jest wydane w Pa艅stwie Cz艂onkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa艅stwie Cz艂onkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wymiana dokonywana jest po z艂o偶eniu z wynikiem pozytywnym cz臋艣ci teoretycznej egzaminu pa艅stwowego.

Do wniosku nale偶y za艂膮czy膰:
- kserokopi臋 posiadanego prawa jazdy wraz z t艂umaczeniem na j臋zyk polski, sporz膮dzonym lub po艣wiadczonym przez t艂umacza przysi臋g艂ego lub w艂a艣ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej; dokumenty te s膮 r贸wnie偶 wymagane od osoby ubiegaj膮cej si臋 o wymian臋 prawa jazdy wydanego za granic膮, je偶eli z ustawy lub z um贸w mi臋dzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji

UWAGA! Nie wymaga si臋 t艂umaczenia na j臋zyk polski prawa jazdy wydanego zgodnie z wzorem okre艣lonym w przepisach unijnych w sprawie praw jazdy,

- orzeczenie lekarskie stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 zdrowotnych do kierowania pojazdem (w przypadku wymiany terminowego prawa jazdy),
- wyra藕n膮, aktualn膮 i kolorow膮 fotografi臋 o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, przedstawiaj膮ca osob臋 bez nakrycia g艂owy i bez okular贸w z ciemnymi szk艂ami w taki spos贸b, aby ukazywa艂a g艂ow臋 w pozycji lewego p贸艂profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem r贸wnomiernego o艣wietlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narz膮du wzroku mo偶e za艂膮czy膰 fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 w okularach z ciemnymi szk艂ami, a osoba nosz膮ca nakrycie g艂owy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografi臋 przedstawiaj膮c膮 osob臋 z nakryciem g艂owy, pod warunkiem, 偶e fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzaj膮cym to偶samo艣膰 tej osoby,
- cudzoziemiec do艂膮cza ponadto do wniosku kserokopi臋 karty pobytu, wizy lub innego dokumentu potwierdzaj膮cego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo za艣wiadczenie, 偶e studiuje co najmniej od sze艣ciu miesi臋cy,
- dow贸d uiszczenia op艂aty.

Do wgl膮du:
- dokument to偶samo艣ci.

INFORMACJA DODATKOWA

Osoba posiadaj膮ca krajowe prawo jazdy wydane za granic膮 mo偶e otrzyma膰 polskie prawo jazdy odpowiedniej kategorii po oddaniu zagranicznego prawa jazdy.

*) Szczeg贸艂owe informacje nale偶y uzyska膰 w Wydziale Komunikacji i Transportu osobi艣cie lub pod nr tel. 52 3592222.


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Daniel Nowak
Data wprowadzenia : 2011-10-06 11:54:27
Data ostatniej modyfikacji : 2015-02-19 11:15:49
Liczba wy艣wietle艅 : 607

Redaktor  Data modyfikacji 
Jakub Najdowski  09.03.2016 11:28poka偶 t膮 wersj臋

Redaktor  Data modyfikacji 
Daniel Nowak  19.02.2015 10:12poka偶 t膮 wersj臋
Daniel Nowak  21.02.2013 10:50poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  21.02.2013 08:28poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 11:04poka偶 t膮 wersj臋
艁ukasz Smole艅  06.10.2011 10:54poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 10665955