logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2011

Zarz膮dzenie Nr 1/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu艂u dzier偶awy gruntu niezabudowanego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego poza planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 stycznia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia audyty wewn臋trznego zgodnie z rocznym planem audytu wewn臋trznego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2011 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lutego 2011 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udzia艂u wynosz膮cego 1/7 cz臋艣膰 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 20 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2011
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Mapy ryzyka, Tabeli punktowej prawdopodobie艅stwa wyst膮pienia ryzyka, Tabeli punktowej oddzia艂ywania ryzyka, Kategorii ryzyk strategicznych i operacyjnych oraz Rejestru ryzyka
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2011 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. zarz膮dzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onka do sk艂adu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka ze sk艂adu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w 2011 r. w ca艂odobowej plac贸wce opieku艅czo-wychowawczej, prowadzonej przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2011 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Halinie Stajszczak stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2011 r.
w sprawie oddania w u偶yczenie cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Parchaniu, Brudni i Woli Stanonimskiej, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku na trzyletni膮 kadencj臋 2011 - 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2011 r.
w sprawie sk艂adu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzenia ,,Polityki rachunkowo艣ci'' w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2010 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora do czynno艣ci kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 marca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Walentynowie, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 marca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego poza planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji grunt贸w i budynk贸w polegaj膮cej na uzupe艂nieniu operatu ewidencyjnego o dane o budynkach i lokalach dla jednostek ewidencyjnych : gmina Inowroc艂aw, gmina Gniewkowo, gmina Pako艣膰, gmina Janikowo, gmina D膮browa Biskupia i gmina Kruszwica
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 kwietnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Walentynowie, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 maja 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego wobec Dariusza Kowalewskiego - podinspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Geodezji Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 czerwca 2011 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. analizy ankiet z przeprowadzonego badania poziomu zadowolenia Klient贸w w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2011 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia czynno艣ci sprawdzaj膮cych w M艂odzie偶owym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w K艂opocie gm. Inowroc艂aw oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany w sk艂adzie osobowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Walentynowie, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2011 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Biura Ochrony Informacji Niejawnych Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2011 na wolne stanowisko urz臋dnicze - referenta w Wydziale Bud偶etowo - Finansowym , Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 czerwca 2011 r.
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2011 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Zespo艂u do spraw wdro偶enia Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 oraz Zespo艂u do auditowania wewn臋trznego Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 sierpnia 2011 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego 膰wiczenia obronnego we wsp贸艂dzia艂aniu z powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami, stra偶ami i jednostkami samorz膮du terytorialnego z terenu powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie powo艂ania os贸b do pe艂nienia s艂u偶by sta艂ych dy偶ur贸w w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia pi膮tego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Walentynowie, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2011 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego 膰wiczenia obronnego we wsp贸艂dzia艂aniu z powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami, stra偶ami i jednostkami samorz膮du terytorialnego z terenu powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za korzystanie z posi艂k贸w w sto艂贸wce bursy zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki w Bursie Szkolnej nr 1 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Wioletty Kuszy艅skiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pana Micha艂a Ledwolorza w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani El偶biety Jarz膮bek w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani El偶biety Latzke w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pana Tadeusza Dzikiewicza w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Halinie Stajszczak stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Danucie Zybale stanowiska wicedyrektora II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Anny Miros艂aw w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Natalii Cie艣lak w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2011 na wolne stanowisko urz臋dnicze - kierownika Biura Rady w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2011 na wolne stanowisko urz臋dnicze - kierownika Biura Rady w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Dorocie Grabskiej stanowiska wicedyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie wprowadzenia w 偶ycie ,, Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu na czas wojny ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie ustalenia ,, Zakresu dzia艂ania Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu w dziedzinie obronno艣ci pa艅stwa w czasie pokoju ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 pa藕dziernika 2011 r.
w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zast臋pczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Sikorowie, gmina Inowroc艂aw oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w K艂opocie, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2011 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie odwo艂ania Komendanta Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej, dzia艂aj膮cej na obszarze powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komendanta Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej, dzia艂aj膮cej na obszarze powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie prowadzenia mapy zasadniczej miast : Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica oraz gminy Pako艣膰 wy艂膮cznie w systemie numerycznym
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2011 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Bud偶etowo - Finansowym, Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w K艂opocie, gmina Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2011
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13444623