logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2012

Zarz膮dzenie Nr 1/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 lutego 2012 r.
w sprawie powo艂ania Pe艂nomocnika ds. Systemu Zarz膮dzania Jako艣ci膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lutego 2012 r.
w sprawie wprowadzenia jednolitego obowi膮zuj膮cego cennika za wykonywanie przez Powiatowy O艣rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Inowroc艂awiu reprodukcji dokument贸w geodezyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z 6 marca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2011 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2012 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2012 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2012 r. w ca艂odobowej plac贸wce opieku艅czo - wychowawczej prowadzonej przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2012
Starosty Inowroc艂awskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
z dnia 9 marca 2012 r.
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu i gmin
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na oddawanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Aleksandrze K艂os stanowiska wicedyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej likwidacji jednego stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej odwo艂ania Pana Romana Szaro ze stanowiska zast臋pcy dyrektora ds. organizacyjno - sportowych III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2012 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2012 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowej Spo艂ecznej Rady ds. Os贸b Niepe艂nosprawnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wymian臋 pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku II LO w Inowroc艂awiu, ul. Konopnickiej 15
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2012
Starosty Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizacj臋 budynk贸w ( nowa cz臋艣膰 ) Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc艂awiu, ul Dworcowa 25
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia programu dzia艂ania Komendy Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu na 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania, organizacji i zada艅 Powiatowego Sztabu Operacyjnego ds. koordynacji na obszarze Powiatu Inowroc艂awskiego przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z Fina艂owym Turniejem Mistrzostw Europy w Pi艂ce No偶nej UEFA EURO 2012 oraz zasad i zakresu zabezpieczenia jego bie偶膮cego funkcjonowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 maja 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej likwidacji jednego stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizacj臋 budynk贸w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu, ul. Dworcowa 25
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣ci Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2012 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wymian臋 pokrycia dachowego wraz z dociepleniem budynku II LO w Inowroc艂awiu, ul. Konopnickiej 15
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2012 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizacj臋 budynk贸w ( nowa cz臋艣膰 ) Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc艂awiu, ul. Dworcowa 25
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 maja 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej odwo艂ania Pani Beaty Szyma艅skiej - Nowak ze stanowiska zast臋pcy dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej odwo艂ania Pani Aleksandry Walczak ze stanowiska zast臋pcy dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania, organizacji i zada艅 Powiatowego Sztabu Operacyjnego ds. koordynacji na obszarze Powiatu Inowroc艂awskiego przedsi臋wzi臋膰 zwi膮zanych z Fina艂owym Turniejem Mistrzostw Europy w Pi艂ce No偶nej UEFA EURO 2012 oraz zasad i zakresu zabezpieczenia jego bie偶膮cego funkcjonowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Parchaniu, gmina D膮browa Biskupia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2012 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Hannie Sai stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2012 na wolne stanowisko urz臋dnicze - radcy prawnego w Biurze Prawnym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na u艂o偶enie kostki ,,POLBRUK'' - zaplecze M艂odzie偶owego Domu Kultury w Inowroc艂awiu, ul. N.M.P. 14/6
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na u艂o偶enie parkietu d臋bowego w sali gimnastycznej Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu, ul. 3 Maja 11-13.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 sierpnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie us艂ug ochrony os贸b i mienia w czterech szko艂ach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Inowroc艂awia oraz w Bursie Szkolnej Nr 1
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia ,, Polityki rachunkowo艣ci '' w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.9.2012, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,,Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wraz z wymian膮 pokrycia dachowego w Or艂owie 52 ''.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 sierpnia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wymian臋 stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej na stolark臋 drewnian膮 zespolon膮 oraz stolarki drzwiowej w ZSP Nr 3 w Inowroc艂awiu, ul. Dworcowa 25 ( stara cz臋艣膰 ) .
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywn膮 dostaw臋 oleju opa艂owego EKOTERM PLUS lub r贸wnowa偶nego dla Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu i Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w ilo艣ci 128 ty艣. litr贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 wrze艣nia 2012 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywn膮 dostaw臋 oleju opa艂owego EKOTERM PLUS lub r贸wnowa偶nego dla Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu i Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w ilo艣ci 128 ty艣. litr贸w.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.11.2012, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,,Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego''.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 wrze艣nia 2012 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na u艂o偶enie kostki ,,POLBRUK'' - zaplecze M艂odzie偶owego Domu Kultury w Inowroc艂awiu, ul. N.M.P. 14/16.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 wrze艣nia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.2.2.2012, w trybie zapytania o cen臋, na : Zakup i dostawa toner贸w, tuszy i ta艣m do drukarek komputerowych, laserowych, atramentowych oraz b臋bn贸w do maszyn biurowych dla Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2012 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku na trzyletni膮 kadencj臋 2011 - 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie wprowadzenia ,, Instrukcji Bezpiecze艅stwa Po偶arowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu mieszcz膮cego si臋 przy ul. M膮tewskiej 17 '' oraz ,, Instrukcji Bezpiecze艅stwa Po偶arowego dla budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu mieszcz膮cego si臋 przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38 ''.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w w komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w pisemnych nieograniczonych na najem trzech lokali u偶ytkowych znajduj膮cych si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udzia艂u wynosz膮cego 96/1536 cz臋艣膰 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. 艢w. Ducha 59-61 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 listopada 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia czynno艣ci sprawdzaj膮cych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.15.2012, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,, Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego.''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 listopada 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.16.2012, w trybie przetargu nieograniczonego, na : Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksow膮 ochron臋 fizyczn膮 i elektroniczn膮 ( monitoring ) obiektu Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu ul. Dworcowa 25
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 listopada 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.19.2012, w trybie przetarg nieograniczony, na : Budowa dw贸ch budynk贸w us艂ugowych z zakresu o艣wiaty - plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze - jednorodzinne domy dziecka po艂o偶one w m. Gniewkowo przy ul. Dworcowej ( dz. Nr 578/28 ) i w m. Jaksice, gmina Inowroc艂aw ( dz. Nr 401/4 .
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Inowroc艂awiu na kadencj臋 w latach 2012 - 2016
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.18.2012, w trybie przetarg nieograniczony, na : Ochrona fizyczna os贸b i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na ca艂odobowe wykonywanie us艂ug ochrony os贸b i mienia w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t w Kruszwicy, ul. Kujawska 20
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.21.2012, w trybie przetarg nieograniczony, na : Ochrona fizyczna nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa po by艂ym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie 25, 88-121 Che艂mce.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2012 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2012 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2012 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie us艂ug ochrony os贸b i mienia w czterech szko艂ach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Inowroc艂awia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2012 r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2012
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.23.2012, w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw臋 oleju opa艂owego lekkiego do budynk贸w w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13444646