logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2008

Zarz膮dzenie Nr 1/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 stycznia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Ma艂gorzacie Wojciechowskiej stanowiska wicedyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remont贸w w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko specjalisty w Wydziale Bud偶etowo - Finansowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2008 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do przeprowadzania negocjacji z zakresu rehabilitacji zawodowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w sp贸艂kach wodnych, kt贸re otrzyma艂y dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lutego 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko Naczelnika Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lutego 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remont贸w w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w 2008 r. w ca艂odobowych plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2008 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Specjalistycznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w szk贸艂 oraz plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu艂u dzier偶awy gruntu niezabudowanego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
w sprawie sk艂adu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko audytora wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko audytora wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko inspektora ds. inwestycji i remont贸w w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urz臋dzie Miasta Inowroc艂awia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2012
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 maja 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminach, kt贸re otrzyma艂y dotacje udzielone przez Powiat Inowroc艂awski ze 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2008 r.
w sprawie zasad udzielania zam贸wie艅 publicznych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 maja 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Komendzie Wojew贸dzkiej Policji w Bydgoszczy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Kujawsko - Pomorskim O艣rodku Doradztwa Rolniczego z siedzib膮 w Minikowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko podinspektora w Wydziale Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko m艂odszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii , Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko zast臋pcy naczelnika Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z siedziba w Latkowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko audytora wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Nadgopla艅skim Parku Tysi膮clecia w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Jaksicach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urz臋dzie Gminy Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym M艂odzie偶owym O艣rodku Sportu i Rekreacji Zak艂ad Bud偶etowy w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym M艂odzie偶owym O艣rodku Sportu i Rekreacji Zak艂ad Bud偶etowy w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w parafiach rzymsko - katolickich, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w 2007 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bursie Szkolnej nr 1 Zak艂ad Bud偶etowy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w M艂odzie偶owym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 stycznia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bursie Szkolnej nr 1 Zak艂ad Bud偶etowy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko Naczelnika Wydzia艂u Komunikacji i Dr贸g Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany w sk艂adzie osobowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym M艂odzie偶owym O艣rodku Sportu i Rekreacji w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Jaksicach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 czerwca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko audytora wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2008 r.
w sprawie ustalenia ca艂orocznej normy zu偶ycia paliwa dla samochod贸w s艂u偶bowych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko audytora wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w O艣rodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 sierpnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. bezpiecze艅stwa i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2008 r.
w sprawie wprowadzenia ,,Polityki rachunkowo艣ci '' w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 sierpnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania komisji do oceny przydatno艣ci sk艂adnik贸w maj膮tku ruchomego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu do dalszego u偶ytkowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 sierpnia 2008 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 sierpnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 sierpnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w szko艂ach ponadgimnazjalnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w M艂odzie偶owym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w organizacjach po偶ytku publicznego, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w roku 2007
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z siedzib膮 w Latkowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Dorocie Grabskiej stanowiska wicedyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t z Upo艣ledzeniem Umys艂owym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Ma艂gorzacie Hedeszy艅skiej stanowiska wicedyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie powo艂ania komisji do zaopiniowania wniosk贸w o nagrod臋 organu prowadz膮cego dla nauczycieli i dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko referenta w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 wrze艣nia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko audytora wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej warunk贸w korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia listy uczni贸w zakwalifikowanych na rok szkolny 2008/2009 do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu ,, Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego na terenie wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego'' , realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie powiatu inowroc艂awskiego wdra偶anego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki - Dzia艂anie 9.2 ,, Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 pa藕dziernika 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowiska audytora wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 listopada 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 listopada 2008 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowej Rady Zatrudnienia na kadencj臋 w latach 2008 - 2012
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 grudnia 2008 r.
w zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zatwierdzenia listy uczni贸w zakwalifikowanych na rok szkolny 2008/2009 do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu ,, Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego na terenie wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego '', realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie powiatu inowroc艂awskiego wdra偶anego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki - Dzia艂anie 9.2 ,, Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia dodatkowej listy uczni贸w zakwalifikowanych na rok szkolny 2008/2009 do uczestnictwa w szkoleniach w ramach projektu ,, Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego na terenie wojew贸dztwa kujawsko - pomorskiego'', realizowanego w roku szkolnym 2008/2009 na terenie powiatu inowroc艂awskiego wdra偶anego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki - Dzia艂anie 9.2 ,, Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 listopada 2008 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko podinspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko audytora wewn臋trznego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany w sk艂adzie osobowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie : przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji sprz臋tu komputerowego przekazanego przez G艂贸wny Urz膮d Geodezji i Kartografii do Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2008
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2008 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13424334