logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2007

Zarz膮dzenie Nr 2/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 stycznia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w M艂odzie偶owym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 stycznia 2007 r.
w sprawie : wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Izabeli Kwiatkowskiej stanowiska pe艂ni膮cej obowi膮zki wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 stycznia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2007 r.
w sprawie utworzenia powiatowego zespo艂u reagowania kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2007 r.
w sprawie : powo艂ania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego na ,,Budow臋 parkingu wok贸艂 budynku przy ul. Pozna艅skiej 345 a w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu w domach pomocy spo艂ecznej Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie : zatwierdzenia listy stypendyst贸w oraz listy rezerwowej na II p贸艂rocze roku szkolnego 2006/2007 ( od 1 lutego 2007 do 31 czerwca 2007 r. ) finansowanych ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego oraz ze 艣rodk贸w Bud偶etu Pa艅stwa w ramach Dzia艂ania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ,, Wyr贸wnywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lutego 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku na kadencj臋 2007 - 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 stycznia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lutego 2007 r.
w sprawie organizacji pracy Biura Prawnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie : powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie dla nauczycieli zatrudnionych w plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 lutego 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko specjalisty w Biurze Kontroli Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko Naczelnika Wydzia艂u Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lutego 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko Rzecznika Prasowego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko Naczelnika Wydzia艂u Bud偶etowo - Finansowego, G艂贸wnego Ksi臋gowego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 marca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania dziecka w 2007 r. w plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2007 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2007 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Publicznym Specjalistycznym Zak艂adzie Opieki Zdrowotnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urz臋dzie Miasta Inowroc艂awia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bursie Szkolnej nr 1 Zak艂adzie Bud偶etowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w sp贸艂kach wodnych, kt贸re otrzyma艂y dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmian w sk艂adzie komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku na kadencj臋 2007 - 2010 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostkach, kt贸re otrzyma艂y dotacje z Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym M艂odzie偶owym O艣rodku Sportu i Rekreacji Zak艂adzie Bud偶etowym w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko specjalisty w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
w sprawie : uchylenia Regulaminu pracy Komisji Przetargowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w gminach, kt贸re otrzyma艂y dotacje udzielone przez Powiat Inowroc艂awski ze 艣rodk贸w Powiatowego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urz臋dzie Gminy Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urz臋dzie Miasta Inowroc艂awia
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2007 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie wyznaczenia cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w szko艂ach niepublicznych o uprawnieniach szk贸艂 publicznych, korzystaj膮cych w roku 2006 z dofinansowania kszta艂cenia uczni贸w, udzielonego przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 maja 2007 r.
w sprawie : powo艂ania komisji do oceny przydatno艣ci sk艂adnik贸w maj膮tku ruchomego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu do dalszego u偶ytkowania
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AB - 3430 - 2/2007, w trybie przetargu nieograniczonego na : ,,Wykonanie 艣cie偶ki rowerowo - pieszej na doj艣ciu do budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17 - remont istniej膮cego chodnika ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w O艣rodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli organizacji pozarz膮dowych, dzia艂aj膮cych w sferze po偶ytku publicznego, kt贸re otrzyma艂y dotacje z bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego w 2006 roku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Zdrowotnej do spraw rozpatrywania wniosk贸w o udzielenie jednorazowego zasi艂ku zdrowotnego dla nauczycieli oraz nauczycieli emeryt贸w i rencist贸w plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania nagr贸d dla pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bursie Szkolnej nr 1 Zak艂ad Bud偶etowy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2007 r.
w sprawie noszenia przez pracownik贸w identyfikator贸w na terenie Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 czerwca 2007 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Terenowym Komitecie Praw Dziecka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym M艂odzie偶owym O艣rodku Sportu i Rekreacji w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej odwo艂ania Pana Bogdana Ha艂asy ze stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Izabeli Kwiatkowskiej stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 lipca 2007 r.
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do przeprowadzania negocjacji oraz opiniowania wniosk贸w w sprawie zwrotu koszt贸w ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych poniesionych przez pracodawc贸w w zwi膮zku przystosowaniem tworzonych lub istniej膮cych stanowisk pracy dla os贸b niepe艂nosprawnych stosownie do potrzeb wynikaj膮cych z ich niepe艂nosprawno艣ci, w tym koszt贸w rozpoznania przez s艂u偶by medycyny pracy potrzeb w tym zakresie, adaptacji pomieszcze艅 zak艂adu pracy do potrzeb os贸b niepe艂nosprawnych, adaptacji lub nabycia urz膮dze艅 u艂atwiaj膮cych osobie niepe艂nosprawnej funkcjonowanie w zak艂adzie pracy oraz zatrudnienia pracownika pomagaj膮cemu pracownikowi niepe艂nosprawnemu w pracy w zakresie czynno艣ci niemo偶liwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepe艂nosprawnego na stanowisku pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lipca 2007 r.
w sprawie zmiany w sk艂adzie osobowym Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AB -3430 - 3/2007, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,,Wykonanie rozbi贸rki by艂ej pracowni warsztat贸w szkolnych przy ul. Pozna艅skiej 384, 88-100 Inowroc艂aw
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lipca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AB - 3430 - 4/2007, w trybie przetargu nieograniczonego na : ,,Wykonanie i dostaw臋 tablic rejestracyjnych przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lipca 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wieniu publicznego nr AB - 3430 - 5/2007, w trybie przetargu nieograniczonego na : ,, Udzielenie kredytu z艂ot贸wkowego w wysoko艣ci 5.500.000 z艂 na okres pi臋ciu lat ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Panu Zbigniewowi Dydeckiemu stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej przeniesienia Pani Joanny Linowskiej, nauczycielki mianowanej w Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy do Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
w sprawie utworzenia powiatowego zespo艂u zarz膮dzania kryzysowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli uzupe艂niaj膮cej w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 sierpnia 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru kandydat贸w na wolne stanowiska kierownik贸w jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 sierpnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowej Spo艂ecznej Rady do Spraw Os贸b Niepe艂nosprawnych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Ewie Nowickiej stanowiska wicedyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przeprowadzenia sprzeda偶y stali w formie licytacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z/s w Latkowie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2007 r.
w sprawie obni偶enia w roku szkolnym 2007/2008 Panu Markowi Rimerowi - Dyrektorowi Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 dydaktycznych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji do zaopiniowania wniosk贸w o nagrod臋 organu prowadz膮cego dla nauczycieli i dyrektor贸w szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gospodarstwie Pomocniczym przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Ko艣cielcu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie utworzenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu Zespo艂u w celu merytorycznej i formalnej oceny wniosku o dofinansowania ze 艣rodk贸w Pa艅stwowego Funduszu Rehabilitacji Os贸b Niepe艂nosprawnych koszt贸w wynikaj膮cych ze zwi臋kszenia liczby uczestnik贸w Warsztatu Terapii Zaj臋ciowej w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji do wyboru i przedstawienia najkorzystniejszej oferty jednostki usuwaj膮cej pojazdy oraz prowadz膮cej parking strze偶ony zlokalizowany na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko podinspektora w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AB - 3430 - 7/2007, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,, Wykonanie modernizacji szczeg贸艂owej osnowy poziomej II i III klasy na terenie miasta Inowroc艂awia w wojew贸dztwie kujawsko - pomorskim ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie Filia w Parchaniu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko podinspektora w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 110/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Komendzie Powiatowej Pa艅stwowej Stra偶y Po偶arnej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Domu Dziecka w Jaksicach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie zmiany planu wydatk贸w na rok 2007 z zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powo艂ania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w M艂odzie偶owym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 listopada 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko specjalisty w Wydziale Komunikacji i Dr贸g Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko inspektora ds. zam贸wie艅 publicznych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko inspektora ds. instalacji sanitarnych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remont贸w w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko specjalisty w Wydziale Bud偶etowo - Finansowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 124/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej przeniesienia Pana Rafa艂a 艁aszkiewicza z Gimnazjum Nr 3 im. 4. Kujawskiego Pu艂ku Artylerii Lekkiej w Inowroc艂awiu do I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/2007
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 grudnia 2007 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru kandydat贸w na stanowisko inspektora ds. zam贸wie艅 publicznych w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13459852