logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2013

Zarz膮dzenie Nr 1/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 stycznia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2013
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2013
Starosty Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizacj臋 budynku szko艂y oraz pawilonu Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowroc艂awiu, ul. Sienkiewicza 33
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie odwo艂ania Komendanta Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej, dzia艂aj膮cej na obszarze powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komendanta Spo艂ecznej Stra偶y Rybackiej, dzia艂aj膮cej na obszarze powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.2.2013, w trybie przetarg nieograniczony, na : Wykonanie dokumentacji projektowej dla adaptacji budynku po Stra偶y Po偶arnej przy ul. Pozna艅skiej 133A w Inowroc艂awiu na Pogotowie Ratunkowe i pomieszczenia biurowe.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z odbywania s艂u偶by przygotowawczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek oraz plac贸wek opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z odbywania s艂u偶by przygotowawczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z 19 lutego 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2012 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lutego 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie udzia艂u wynosz膮cego 96/1536 cz臋艣膰 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. 艢w. Ducha 59-61
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2013 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 marca 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku na trzyletni膮 kadencj臋 2011 - 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Marulewskiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2013 r. w plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia pe艂nomocnika do spraw wybor贸w - urz臋dnika wyborczego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizacj臋 budynku Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu, ul. Krzymi艅skiego 8.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2013
Starosty Inowroc艂awskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie opracowania plan贸w ewakuacji ( przyj臋cia ) na wypadek zagro偶enia bezpiecze艅stwa pa艅stwa i wojny ( ewakuacja III stopnia )
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie oddania w u偶yczenie cz臋艣ci nieruchomo艣ci po艂o偶onych w Przybys艂awiu, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.3.2013, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,, Remont zespo艂u dworskiego w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku, w tym wymiana pokry膰 dachowych wraz z dociepleniem oraz napraw膮 i malowaniem elewacji w obiektach s艂u偶膮cym osobom niepe艂nosprawnym ( pa艂ac, wozownia, spichrz ).
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2013 r.
w sprawie ujednolicenia termin贸w u偶ytkowania wieczystego nieruchomo艣ci gruntowych Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych w Inowroc艂awiu przy ulicy Iwana Alejnika 13, pozostaj膮cych w u偶ytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Pa艅stwowych S.A.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 czerwca 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku na trzyletni膮 kadencj臋 2011 - 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu przegl膮du przechowywanych materia艂贸w zawieraj膮cych informacje niejawne w celu ustalenia czy spe艂niaj膮 ustawowe kryteria ochrony
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na oddawanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzania przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 czerwca 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.5.2013, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,, Zakup i dostawa kolorowego, wielkoformatowego urz膮dzenia zintegrowanego ( kopiarka, ploter, skaner ) wraz z oprogramowaniem dla Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu. ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lipca 2013 r.
Wi臋cej »
Zarzadzenie nr 36/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie udzia艂u wynosz膮cego 96/1536 cz臋艣膰 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. 艣w. Ducha 59-61.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 37/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Renacie Nowak-Pa艅ce stanowiska wicedyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 38/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Panu Tomaszowi Zygorze stanowiska wicedyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 39/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Aleksandrze K艂os stanowiska wicedyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lipca 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zwrotu poniesionych koszt贸w za okulary koryguj膮ce wzrok przy obs艂udze monitor贸w ekranowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 41/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lipca 2013 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2013
Starosty Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lipca 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na przebudow臋 wewn臋trznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego w Inowroc艂awiu, ul. Konopnickiej 15.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lipca 2013 roku
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2013 na wolne stanowisko urz臋dnicze - referenta w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na ochron臋 obiekt贸w sportowych wraz z zapleczem ,, Moje boisko Orlik 2012 '' przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowroc艂awiu, ul. Pozna艅ska 345 oraz Bursy Szkolnej Nr 1 w Inowroc艂awiu, ul. Narutowicza 34
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 sierpnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.8.2013, w trybie przetargu nieograniczonego, na : Dostawa oleju opa艂owego lekkiego do ogrzewania budynk贸w w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Bud偶etowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani El偶biecie G艂owackiej stanowiska wicedyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Ewie Nowickiej stanowiska wicedyrektora Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w D膮browie Biskupiej oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie powo艂ania Komisji ds. bezpiecze艅stwa i organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.9.2013, w trybie przetargu nieograniczonego na : Udzielenie kredytu z艂ot贸wkowego dla Powiatu Inowroc艂awskiego w wysoko艣ci 5 000 000 z艂 na okres dziesi臋ciu lat.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego 膰wiczenia obronnego we wsp贸艂dzia艂aniu z powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami, stra偶ami i jednostkami samorz膮du terytorialnego szczebla gminnego z terenu powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego 膰wiczenia obronnego we wsp贸艂dzia艂aniu z powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami, stra偶ami i jednostkami samorz膮du terytorialnego szczebla gminnego z terenu powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.

Cz臋艣膰 informacji zosta艂a utajniona z uwagi na ochron臋 danych osobowych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. 1997, nr 133, poz. 883)
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na us艂ug臋 edukacyjn膮 obejmuj膮c膮 prowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych i dydaktyczno - wyr贸wnawczych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach projektu pn. ,, Twoja Wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 '', realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.10.2013, w trybie przetargu nieograniczonego, na : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych ( materia艂y, sprz臋t i literatura ) na potrzeby zaj臋膰 prowadzonych w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 ''.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2013 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Zespo艂u ds. zarz膮dzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Kontroli Zarz膮dczej i Zarz膮dzania Ryzykiem
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.12.2013, w trybie przetargu nieograniczonego, na : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych ( materia艂y, sprz臋t i literatura ) na potrzeby zaj臋膰 prowadzonych w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.14.2013 w trybie przetargu nieograniczonego, na : Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2013 r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.16.2013, w trybie przetargu nieograniczonego, na : Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych na okres 1 roku przewidzianych do rejestracji pojazd贸w na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 grudnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na ochron臋 fizyczn膮 nieruchomo艣ci po by艂ym Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ostrowie 25, 88-121 Che艂mce.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 listopada 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.15.2013, w trybie przetarg nieograniczony, na : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych ( materia艂y, sprz臋t ) na potrzeby zaj臋膰 prowadzonych w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 '' .
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.3.3.2013, w trybie z wolnej r臋ki, na : Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych ( materia艂y, sprz臋t ) na potrzeby zaj臋膰 prowadzonych w ramach projektu pn. ,, Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰 ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na ochron臋 fizyczn膮 os贸b i mienia na terenie Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17 oraz 4 jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 grudnia 2013 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w D膮browie Biskupiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu zak艂adowego funduszu 艣wiadcze艅 socjalnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ul. Jana Kili艅skiego 15 oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokument贸w w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji magazynowej obowi膮zuj膮cej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji post臋powania z piecz臋ciami i piecz膮tkami s艂u偶bowymi w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2013
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2013 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13444722