logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2014

Zarz膮dzenie Nr 1/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 stycznia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.1.2014, w trybie przetargu nieograniczonego na : Uzupe艂nienie ewidencji grunt贸w i budynk贸w, dystrybucja zbioru danych o dzia艂kach, budynkach i lokalach na terenie Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2014
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.2.2014, w trybie przetargu nieograniczonego, na : Zakup i dostawa toner贸w, tuszy i ta艣m do drukarek komputerowych, laserowych, atramentowych oraz b臋bn贸w do maszyn biurowych dla Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 stycznia 2014 r.
w sprawie wprowadzenia ,, Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego ''
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 stycznia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w D膮browie Biskupiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 stycznia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia audyt贸w wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem audytu wewn臋trznego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Gniewkowie przy ul. Jana Kili艅skiego 15.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lutego 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z odbywania s艂u偶by przygotowawczej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2014 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizacj臋 budynku Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 w Inowroc艂awiu, ul. Sienkiewicza 33.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 marca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zaj臋膰 pozaszkolnych z inseminacji byd艂a dla uczni贸w Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2014 r. w plac贸wkach opieku艅czo - wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2013 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w D膮browie Biskupiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kierownika jednostki organizacyjnej zwolnionego z odbywania s艂u偶by przygotowawczej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 marca 2014 r.
w sprawie maksymalnego miesi臋cznego wynagrodzenia kierownik贸w i zast臋pc贸w kierownik贸w jednostek bud偶etowych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 kwietnia 2014 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku na trzyletni膮 kadencj臋 2014 - 2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie okre艣lenia sk艂adu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia w maju 2014 r. dnia wolnego do pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej w Zarz膮dzie Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 kwietnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.5.2014, w trybie przetargu nieograniczonego, na : Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu ul. 3 Maja 11/13
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.6.2014, w trybie przetargu nieograniczonego, na ,, Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ul. Krzymi艅skiego 8 ''.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.7.2014, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,,Pe艂nienie funkcji opiekuna sta偶y realizowanych w ramach projektu pn. : Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰''.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 maja 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia pi膮tego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w D膮browie Biskupiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 26/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania oraz sposobu dzia艂ania Komisji do oceny przydatno艣ci sk艂adnik贸w rzeczowych maj膮tku ruchomego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 27/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej sk艂adnik贸w rzeczowych maj膮tku ruchomego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wyb贸r brokera ubezpieczeniowego dla Powiatu Inowroc艂awskiego, 艣wiadcz膮cego us艂ugi na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o po艣rednictwie ubezpieczeniowym ( Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z p贸藕n. zm. )
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 czerwca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.8.2014, w trybie przetargu nieograniczonego, na : ,,Przebudowa dw贸ch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu ul. 3 Maja 11/13 i Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ul. Krzymi艅skiego 8''.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udzia艂u wynosz膮cego 96/1536 cz臋艣膰 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. 艢w. Ducha 59-61 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2014 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Bud偶etowo - Finansowym, Referacie Bud偶etowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania przewodnicz膮cego narad koordynacyjnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lipca 2014 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : ,, Termomodernizacj臋 budynku by艂ej stra偶y po偶arnej przy ul. Pozna艅skiej 133 A w Inowroc艂awiu wraz z cz臋艣ciow膮 rozbi贸rk膮 wie偶y i cz臋艣ciow膮 wymian膮 stolarki okiennej drzwiowej zewn臋trznej ''.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 lipca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia sz贸stego przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w D膮browie Biskupiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.10.2014, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: "Przebudowa dw贸ch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Sienkiewicza 33 i Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 ul. Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia Pani Gra偶ynie Markowicz stanowiska kierownika internatu w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Anety Oczachowskiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani 呕anety Kabaci艅skiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia pani Ma艂gorzacie Markiewicz stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych i dydaktyczno-wyr贸wnawczych w roku szkolnym 2014/215 w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej w Zespole Szk贸艂 Zawodowych Rzemios艂a - Zasadniczej Szkole Zawodowej Rzemios艂a dla M艂odzie偶y im. Rzemie艣lnik贸w Kujawskich w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie udzia艂u wynosz膮cego 96/1536 cz臋艣膰 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. 艢w. Ducha 59-61.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 wrze艣nia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia w listopadzie 2014 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie zasad dotycz膮cych trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z drogi na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej w Policealnym Medycznym Studium Zawodowym "FAMA" w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienie publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na us艂ug臋 edukacyjn膮 obejmuj膮c膮 przeprowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych z obs艂ugi programu informatycznego do obs艂ugi gastronomii i hotelarstwa, w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki, Priorytet IX. Rozw贸j wykszta艂cenia i kompetencji w regionach, Dzia艂anie 9.2 Podniesienie atrakcyjno艣ci i jako艣ci szkolnictwa zawodowego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw臋 oleju opa艂owego lekkiego do ogrzewania budynk贸w w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.12.2014, w trybie przetargu nieograniczonego, na: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych (materia艂y, sprz臋t i literatura) na potrzeby zaj臋膰 prowadzonych w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przysz艂o艣膰".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na zbycie nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetarg贸w oraz rokowa艅 na oddawanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci stanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 pa藕dziernika 2014 r.
w sprawie sporz膮dzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa na latach 2014-2016.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w G膮skach, gmina Gniewkowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Wonorzu, gmina D膮browa Biskupia oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 grudnia 2014 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania oraz sposobu dzia艂ania Komisji do oceny przydatno艣ci sk艂adnik贸w rzeczowych maj膮tku ruchomego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu celem przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 艣rodk贸w trwa艂ych otrzymanych od Wydzia艂u Bezpiecze艅stwa i Zarz膮dzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urz臋du Marsza艂kowskiego w Bydgoszczy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2014
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynno艣ci z zakresu prawa pracy wobec Starosty Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2014
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Miechowickiej oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 12695454