logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2015

Zarz膮dzenie Nr 68/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 grudnia 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2015 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie likwidacji pojazd贸w, kt贸re na podstawie prawomocnego orzeczenia s膮du sta艂y si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia w grudniu 2015 r. dnia wolnego od pracy
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.5.2015, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "艢wiadczenie us艂ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor臋czania przesy艂ek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrot贸w na rzecz Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 listopada 2015 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw臋 oleju opa艂owego lekkiego do ogrzewania budynk贸w w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onka do sk艂adu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Inowroc艂awiu wykonuj膮cej zadania powiatowej rady rynku pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka Powiatowej Rady Zatrudnienia w Inowroc艂awiu wykonuj膮cej zadania powiatowej rady rynku pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem dw贸ch lokali u偶ytkowych znajduj膮cych si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2015 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu celem przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji 艣rodk贸w trwa艂ych otrzymanych od Wydzia艂u Bezpiecze艅stwa i Zarz膮dzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urz臋du Wojew贸dzkiego w Bydgoszczy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 pa藕dziernika 2015 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Naj艣wi臋tszej Marii Panny 23.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani 呕anety Kabaci艅skiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Anety Oczachowskiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego z Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie Pani Wioletty Kuszy艅skiej w celu prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 wrze艣nia 2015 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2015r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kaczkowie, gmina Gniewkowo oraz okre艣lenia wysoko艣ci stawki rocznego czynszu dzier偶awnego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia pani Ewie Wr贸bel stanowiska wicedyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia pani Hannie Kaczmarek stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia pani Marii Ciasnocha stanowiska kierownika szkolenia praktycznego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci gruntowej po艂o偶onej w Z艂otnikach Kujawskich oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 sierpnia 2015 r.
w sprawie powo艂anie Komisji do przyj臋cia i przekazania w bezp艂atne u偶ywanie nieruchomo艣ci zabudowanej budynkiem likwidowanej Bursy Szkolnej nr 1 po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2015 roku
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lipca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2015 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 02 lipca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej w Wydziale Architektury, Budownictwa i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego 膰wiczenia obronnego we wsp贸艂dzia艂aniu z powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami, stra偶ami i jednostkami samorz膮du terytorialnego szczebla gminnego z terenu powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie niezabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w D膮browie Biskupiej oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 czerwca 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2015 r.
w sprawie wyznaczenia w czerwcu 2015 r. dnia wolnego od pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Naj艣wi臋tszej Marii Panny 23 oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2015 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie zasad dotycz膮cych trybu post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z drogi na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy - Prawo o ruchu drogowym i przejmowanymi na w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 maja 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 maja 2015 roku
w sprawie powo艂ania Zespo艂u do przeprowadzenia negocjacji z zakresu rehabilitacji zawodowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2015
z dnia 22 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Chociszewskiego i ul. Toru艅skiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2015
z dnia 7 kwietnia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2015
z dnia 17 marca 2015 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie okre艣lenia sk艂adu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespo艂u Zarz膮dzania Kryzysowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2015
z dnia 17 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zaj臋膰 pozaszkolnych z inseminacji byd艂a dla uczni贸w ZSP w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2015
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2015
z dnia 16 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzania przetargu pisemnego nieograniczonego na najem powierzchni u偶ytkowej znajduj膮cej si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2015
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2015 r. w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2015
z dnia 04 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2015 na wolne stanowisko urz臋dnicze - m艂odszego referenta w Wydziale Bud偶etowo Finansowym, Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2015
z dnia 04 marca 2015 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania komisji bezpiecze艅stwa i porz膮dku na trzyletni膮 kadencj臋 2014-2017 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2015
z dnia 04 marca 2015 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2015 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2015
z dnia 02 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za doskonalenie zawodowe nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek (z uwzgl臋dnieniem doradztwa medycznego) oraz plac贸wek opieku艅czo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2015
z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2015
z dnia 02 marca 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie zaj臋膰 pozalekcyjnych z obs艂ugi koparko-艂adowarki dla uczni贸w ZSP nr 5 w Ino., w ramach projektu pn. "Twoja Wiedza- Twoja przysz艂o艣膰
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2015
z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej warto艣ci niematerialnych i prawnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2015
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2015
z dnia 17 lutego 2015
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Przedbojewicach, gmina Kruszwica
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2015
z dnia 16 lutego 2015r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze przetargu nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ul. Chociszewskiego i ul. Toru艅skiej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2015
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Wonorzu, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 lutego 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w G膮skach, gmina Gniewkowo.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Stanowiska ds. Kadr Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2015
z dnia 4 lutego 2015 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Bud偶etowo - Finansowego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego poza planem audytu w Powiatowym Zespole Orzekania o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2014 rok
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 stycznia 2015 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Szymborskiej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2015 r.
w sprawie ustalenia ceny sprzeda偶y nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2015
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 stycznia 2015 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2015.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13424440