logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2017

Zarz膮dzenie Nr 86/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej op艂at za posi艂ki w sto艂贸wce szkolnej zawartych w warunkach korzystania ze sto艂贸wki szkolnej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 grudnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 16/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 grudnia 2017 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dyrektora jednostki organizacyjnej, zwolnionego z odbywania s艂u偶by przygotowawczej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 grudnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania przewodnicz膮cego narad koordynacyjnych.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 81/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie wyznaczenia w 2017 r. dnia wolnego od pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 1 grudnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 15/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 14/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 13/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia pi膮tego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rad艂owie, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Chlewiskach, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Che艂mcach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onka do sk艂adu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Inowroc艂awiu wykonuj膮cej zadania powiatowej rady rynku pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie odwo艂ania cz艂onka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Inowroc艂awiu wykonuj膮cej zadania powiatowej rady rynku pracy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 12/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Wydziale Bud偶etowo-Finansowym, Referacie Finansowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o
udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw臋
oleju opa艂owego lekkiego do ogrzewania budynk贸w w jednostkach organizacyjnych
Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 listopada 2017 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu spisu z natury.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie
wykonywania zada艅 obronnych na 2017 rok".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Starosty Inowroc艂awskiego w czasie
pokoju w razie wewn臋trznego lub zewn臋trznego zagro偶enia bezpiecze艅stwa narodowego,
w tym w razie wyst膮pienia dzia艂a艅 terrorystycznych lub innych szczeg贸lnych zdarze艅, a
tak偶e w czasie wojny.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 11/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji post臋powania z pojazdami usuni臋tymi z drogi i przejmowanymi na rzecz Powiatu Inowroc艂awskiego na podstawie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie obci膮偶enia s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onej w obr臋bie Bronimierz, gmina Z艂otniki Kujawskie.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z 9 pa藕dziernika 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na "Remont bie偶ni wraz z pracami towarzysz膮cymi na terenie I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wprowadzenie instrukcji ewidencji i kontroli druk贸w 艣cis艂ego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z 18 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie obci膮偶enia s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onej w obr臋bie Gorzany, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2017
Starosty Inowroc艂awskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowego O艣rodka Analizy Danych i Alarmowania oraz Dru偶yny Pobierania Pr贸bek - Zespo艂u Pobierania Pr贸bek
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 53/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2017 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 10/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - m艂odszego referenta w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 9/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - Kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Biurze Informacji Publicznej i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 49/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na "Budow臋 sali gimnastycznej przy Zespole Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie nr 46/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lipca 2017 r.
w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie powiatu inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ca zarz膮dzenie w sprawie utworzenia listy rzeczoznawc贸w maj膮tkowych - kandydat贸w na bieg艂ych w post臋powaniach administracyjnych prowadzonych przez Starost臋 Inowroc艂awskiego w zakresie dzia艂ania Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu oraz nadania Regulaminu okre艣laj膮cego zasady prowadzenia listy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2017 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie realizacji zada艅 obrony cywilnej na 2017 rok".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.2.2017, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Termomodernizacja budynk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu - (Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie stropu poddasza)".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Dzia艂owej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego nr AG.272.1.1.2017, w trybie przetargu nieograniczonego, na: "Termomodernizacja budynk贸w Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu - (Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz ocieplenie stropu poddasza)".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie likwidacji pojazdu, kt贸ry na podstawie prawomocnego orzeczenia s膮du sta艂 si臋 w艂asno艣ci膮 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Chlewiskach, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rad艂owie, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Bezpiecze艅stwa i Porz膮dku na trzyletni膮 kadencj臋 2017-2020 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie powo艂ania lokalnego zespo艂u koordynuj膮cego realizacj臋 Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2017-2022.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania sta艂ych dy偶ur贸w w powiecie inowroc艂awskim.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia Zarz膮dzenia Nr 74/2011 Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 14 pa藕dziernika 2011 r. w sprawie wprowadzenia w 偶ycie "Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu na czas wojny"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie wykonania zabieg贸w zwalczaj膮cych organizmy szkodliwe w lasach niestanowi膮cych w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onych na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26.05.2017 r.
w sprawie utworzenia listy rzeczoznawc贸w maj膮tkowych - kandydat贸w na bieg艂ych w post臋powaniach administracyjnych prowadzonych przez Starost臋 Inowroc艂awskiego w zakresie dzia艂ania Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu oraz nadania Regulaminu okre艣laj膮cego zasady prowadzenia listy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zam贸wie艅 publicznych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie powo艂ania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS).
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z 17 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia audytu wewn臋trznego zgodnie z planem audytu w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 7/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - Kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia i wyp艂aty odszkodowania za nieruchomo艣ci po艂o偶one w S艂aw臋cinku, gmina Inowroc艂aw przej臋te na rzecz Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 6/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Che艂mcach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Pako艣ci przy ulicy Fabrycznej oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 maja 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez szko艂y wy偶sze i zak艂ady kszta艂cenia nauczycieli.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Chlewiskach, gmina D膮browa Biskupia.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Rad艂owie, gmina Pako艣膰.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 5/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - specjalisty w Referacie Administracyjno-Gospodarczym.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - Kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie: powo艂ania Komisji do odbioru rob贸t remontowych w budynku Niepublicznej Bursy Szkolnej po艂o偶onej przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu wykonanych w sierpniu 2016 r.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2016 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Che艂mcach, gmina Kruszwica.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Referacie Gospodarki Nieruchomo艣ciami.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2017 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2017 r. w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - Kierownika Powiatowego O艣rodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2017r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2017 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie powo艂ania cz艂onk贸w komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu u偶ytkowego znajduj膮cego si臋 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie realizacji zada艅 obrony cywilnej na 2017 rok"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie uzupe艂nienia jednolitego rzeczowego wykazu akt.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie powo艂ania komisji likwidacyjnej do zniszczenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2017
Starosty Inowroc艂awskiego
z 13 stycznia 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2017.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 13444155