logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu
Kadencja 2018-2023

Uchwa艂a Nr 211/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Krystynie Fedde zatrudnionej na stanowisku specjalisty w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. genera艂a W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 210/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przedstawienia informacji za I p贸艂rocze 2019 r. o przebiegu wykonania: bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu oraz informacji o kszta艂towaniu si臋 wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 209/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 208/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I p贸艂rocze 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 207/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Jackowi Krzy偶anowskiemu zatrudnionemu na stanowisku starszego referenta ds. p艂ac i spraw socjalnych w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 206/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Barbarze Dubieckiej zatrudnionej na stanowisku g艂贸wnego ksi臋gowego w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 205/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ma艂gorzacie Pawlikowskiej zatrudnionej na stanowisku g艂贸wnego ksi臋gowego w Powiatowym Centrum Us艂ug O艣wiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 204/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Jaros艂awowi Jasi艅skiemu zatrudnionemu z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. na stanowisku dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 203/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Marcinowi Wo藕niakowi pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 202/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Tomaszowi Tschurlowi zatrudnionemu z dniem 1 wrze艣nia 2019 r. na stanowisku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 201/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Krystynie Grzelak zatrudnionej na stanowisku referenta w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 200/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Renacie Weso艂owskiej zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 199/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Annie Olszewskiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracji w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 198/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Karolinie 艢miejkowskiej zatrudnionej na stanowisku pomocy administracyjnej w Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 197/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ma艂gorzacie Kowalewskiej zatrudnionej na stanowisku dyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 196/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Piotrowi Kendzierskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 195/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Magdalenie Krazi艅skiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 194/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Wioletcie Grzelak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 193/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ma艂gorzacie G艂owackiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 192/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Teresie Jankowskiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 191/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Donacie B艂aszak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 190/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 189/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 188/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 187/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 186/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 185/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 184/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 183/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Og贸lnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 182/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 181/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 180/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 179/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 178/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Budowlanych im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 177/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 176/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 175/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 174/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 173/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy do wykonywania dzia艂a艅 zwi膮zanych z realizacj膮 rz膮dowego programu "Aktywna tablica".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 172/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie odwo艂ania konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 171/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Anecie Chmielewskiej zatrudnionej na stanowisku kierownika Dzia艂u Administracyjno-Gospodarczego w Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 170/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Romualdowi Jask贸lskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 169/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Rafa艂owi Walterowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 168/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Ilonie Dybicz zatrudnionej na stanowisku dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 167/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Alicji Cie艣lak pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 166/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Edycie Fydrych zatrudnionej na stanowisku dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 165/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Paw艂owi Kar贸lewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 164/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Krzysztofowi Nowickiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 163/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Przemys艂awowi Stefa艅skiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 162/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 161/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 10 drzew, tj. 9 drzew gatunku topola kanadyjska, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2528C Murzynno - 呕yros艂awice - Opoczki - Przybranowo, na dz. nr 114/2 w m. Murzynno, gm. Gniewkowo oraz drzewa gatunku topola berli艅ska, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2526C Kijewo - Kaw臋czyn, na dz. nr 70/4 w m. Kaw臋czyn, gm. Gniewkowo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 160/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 159/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C S艂o艅sko - G膮ski" do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 2/2019/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 158/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 157/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania w sprawie udzielenia zam贸wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprz臋tu i urz膮dze艅 specjalistycznych dla pracowni eksploatacji urz膮dze艅 i system贸w mechatronicznych oraz pracowni zaj臋膰 praktycznych obrabiarek CNC w Centrum Kszta艂cenia Praktycznego (CKP) w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 156/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Andrzejowi Marczewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 155/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Dariuszowi Cykulskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 154/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 153/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie informacji za II kwarta艂 2019 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 152/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 151/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wyga艣ni臋cia trwa艂ego zarz膮du Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Pozna艅skiej.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 150/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na wykonanie prac remontowych w budynku Bursy Szkolnej przy ul. G.Narutowicza 34 w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 149/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie zakupu umundurowania uczni贸w w ramach trzeciej edycji programu "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 148/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego projektu uchwa艂y dotycz膮cej pozbawienia odcink贸w dr贸g kategorii drogi powiatowej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 147/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 146/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 145/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Maciejowi Wojtysiakowi - dyrektorowi Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 144/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 143/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cych mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 10 drzew, tj. 2 drzew gatunku lipa drobnolistna, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2569C Szarlej - Karczyn - Dulsk - droga nr 252, na dz. nr 20 w m. Dulsk, gm. Inowroc艂aw, 2 drzew gatunku klon srebrzysty, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2540C Olszewice - Turzany, na dz. nr 41 w m. Turzany, gm. Inowroc艂aw, drzewa gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 39 w m. K艂opot, gm. Inowroc艂aw, 2 drzew gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 103/4 w m. Or艂owo, gm. Inowroc艂aw, drzewa gatunku jesion wynios艂y, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 103/1 w m. Or艂owo, gm. Inowroc艂aw, drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2524C Or艂owo - Latkowo, na dz. nr 33 i 30/3 w m. Latkowo, gm. Inowroc艂aw oraz drzewa gatunku wi膮z szypu艂kowy, rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2524C Or艂owo - Latkowo, na dz. nr 34/1 w m. Latkowo, gm. Inowroc艂aw.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 142/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 141/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 140/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytu艂u dzier偶awy gruntu niezabudowanego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 139/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 138/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 9 drzew, tj. 5 drzew gatunku morwa bia艂a o obwodach pni 110 cm, 123 cm, 51 cm, 96 cm i 52 cm, 3 drzew gatunku morwa czarna o obwodach pni 60 cm, 126 cm i 76 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku morwa czarna o obwodach pni 31 cm i 60 cm, rosn膮cych na dz. nr 50/3 przy ul. Kasprowicza w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 137/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 4 drzew, tj. drzewa gatunku jarz膮b szwedzki o obwodzie pnia 68 cm, drzewa gatunku 艣wierk k艂uj膮cy o obwodzie pnia 64 cm, dwupniowego drzewa gatumku 艣wierk k艂uj膮cy o obwodach pni 19 cm i 20 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku 偶ywotnik zachodni o obwodach pni 30 cm i 30 cm, rosn膮cych na dz. nr 401/5 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 136/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku 艣wierk k艂uj膮cy o obwodzie pnia 60 cm oraz krzewu gatunku ligustr pospolity o powierzchni 2 m2, rosn膮cych na dz. nr 18/7 (obr臋b 7, arkusz 782) przy ul. Pozna艅skiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 135/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Juliusza Lubarskiego nauczyciela kontraktowego w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 134/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Elizy Korzeniewskiej-Pietrzak nauczyciela kontraktowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 133/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Micha艂a Bubacza nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 132/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Ko偶uch nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 131/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Karoliny G贸rskiej nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 130/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Micha艂a Szalaty nauczyciela kontraktowego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 129/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Konrada Wysockiego nauczyciela kontraktowego w III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 128/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla ks. Piotra Szcze艣niaka nauczyciela kontraktowego w II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 127/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kiersztan nauczyciela kontraktowego w I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cym im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu ubiegaj膮cego si臋 o awans na stopie艅 nauczyciela mianowanego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 126/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 125/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 124/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 123/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 122/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 121/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 120/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 119/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 118/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatrudnienia dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 117/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 116/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 115/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 114/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 113/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 112/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮cego uchwa艂臋 Nr 32/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 111/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie posiadania obowi膮zkowego konta na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (PEF) oraz obs艂ugi i odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
oraz innych ustrukturyzowanych dokument贸w elektronicznych zwi膮zanych z realizacj膮
zam贸wie艅 publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 110/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego
na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 109/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji post臋powania na wypadek sytuacji podejrzenia
pope艂nienia przest臋pstwa prania pieni臋dzy oraz finansowania terroryzmu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 108/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu
Inowroc艂awskiego 6 drzew gatunku klon zwyczajny o obwodach pni 140 cm, 110 cm,
155 cm, 110 cm, 155 cm i 175 cm oraz drzewa gatunku klon jawor o obwodzie
pnia 165 cm, rosn膮cych w pasie drogi powiatowej 2401C Mokre - Krzekotowo - Pako艣膰,
na dz. nr 198/1 przy ul. Mogile艅skiej w Pako艣ci.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 107/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu
Inowroc艂awskiego drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 270 cm,
rosn膮cego w pasie drogi powiatowej 2559C Janikowo - Ko艂uda Ma艂a, na dz. nr 98
przy ul. Ustronie w Janikowie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 106/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 105/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie zabudowanej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz okre艣lenie ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 104/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 103/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 102/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 101/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. gen. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 100/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2019 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 99/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za I kwarta艂 2019 r. i za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 98/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowroc艂awskiego Raportu o stanie Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 97/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 96/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z realizacji Programu wsp贸艂pracy Powiatu Inowroc艂awskiego z organizacjami pozarz膮dowymi i innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego za 2018 rok
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 95/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 94/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie informacji za rok 2018 obejmuj膮cej: wykonanie bud偶etu, kwot臋 wykorzystanych 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej, kwot臋 zobowi膮za艅 wymagalnych, kwoty dotacji otrzymanych i udzielonych, wykaz udzielonych por臋cze艅 i gwarancji, wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono ulg, odrocze艅, umorze艅 lub roz艂o偶ono sp艂at臋 podatk贸w lub op艂at na raty oraz wykaz podmiot贸w, kt贸rym udzielono pomocy publicznej
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 93/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 92/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie naboru na wolne kierownicze stanowisko urz臋dnicze dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 91/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkurs贸w na stanowiska dyrektor贸w: Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu, Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu i M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 90/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 89/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 88/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
zmieniaj膮cego uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 87/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku jesion wynios艂y o obwodzie pnia 105 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na dz. nr 65/1 w m. Jezuicka Struga, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 86/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie udzielenia upowa偶nienia Pani Wies艂awie Paw艂owskiej - Staro艣cie Inowroc艂awskim do podejmowania samodzielnej decyzji o wydatkach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 85/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia za rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania op艂at za kszta艂cenie pobieranych przez uczelnie oraz ustalenia specjalno艣ci i form kszta艂cenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie, na kt贸re dofinansowanie jest przyznawane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 84/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wzor贸w i termin贸w sk艂adania oraz sposobu oceny planu finansowego, miesi臋cznych sprawozda艅 finansowych, rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego, programu naprawczego oraz raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 83/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na z艂o偶enie wniosku o wydanie decyzji o wyga艣ni臋ciu trwa艂ego zarz膮du na nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 82/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 81/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie przyj臋cia spis贸w inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowroc艂awskiego przekazanego od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 80/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 380 cm, 340 cm i 305 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2546C Rad艂owo - Ludwiniec, na dz. nr 171 w m. Rad艂owo, gm. Pako艣膰.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 79/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 2 drzew gatunku topola w艂oska o obwodach pni 225 cm i 254 cm, drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 75 cm oraz dwupniowego drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodach pni 100 cm i 122 cm, rosn膮cych na dz. nr 52/6 (obr臋b 7, arkusz 110) przy ul. M膮tewskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 78/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego 9 drzew, tj. drzewa gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 93 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 101 cm, dwupniowego drzewa gatunku topola szara o obwodach pni 96 cm i 112 cm oraz 6 drzew gatunku topola szara o obwodach pni 110 cm, 147 cm, 154 cm, 84 cm, 104 cm i 66 cm, rosn膮cych na dz. nr 1/2 (obr臋b 2, arkusz 321) przy ul. J贸zefa Krzymi艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 77/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zbyciu, oddaniu w dzier偶aw臋, najem, u偶ytkowanie oraz u偶yczenie aktyw贸w trwa艂ych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 76/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
w sprawie informacji za I kwarta艂 2019 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 75/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy o przyznanie dotacji na dofinansowanie organizacji obozu szkoleniowego z przedmiotu "Edukacja Wojskowa" w ramach "Programu wspierania szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 74/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 73/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 72/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa skrzy偶owania ulic: Stanis艂awa Staszica, G贸rnicza, Pozna艅ska, Prymasa J贸zefa Glempa w Inowroc艂awiu" do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 71/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr 52/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Odkrywamy kolory naszych ma艂ych ojczyzn" w ramach programu Polsko-Ukrai艅skiej Rady Wymiany M艂odzie偶y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 70/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 69/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za korzystanie z obiekt贸w oraz pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski oraz okre艣lenia sposobu ich ustalania.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 68/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosk贸w o udzielenie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 67/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania dotacji celowej sp贸艂kom wodnym na bie偶膮ce utrzymanie urz膮dze艅 melioracji wodnych w 2019 roku.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 66/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 65/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie upowa偶nienia Tadeusza Majewskiego Wicestarosty Inowroc艂awskiego do za艂atwiania spraw w imieniu zarz膮dcy drogi.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 64/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 63/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wynik贸w konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 62/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 61/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa Marlenie Kocha艅skiej pe艂ni膮cej obowi膮zki dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 60/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego za 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 59/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie nieodp艂atnego przekazania w臋z艂a cieplnego usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. Pozna艅skiej 133A w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 58/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Inowroc艂awskiego na dzie艅 31 grudnia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 57/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie wytypowania zada艅 inwestycyjnych do z艂o偶enia przez Powiat Inowroc艂awski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 1/2019/FDS w ramach Funduszu Dr贸g Samorz膮dowych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 56/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyznania 艣wiadcze艅 dodatkowych dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 55/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 54/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia przed艂o偶onego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 53/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 52/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 projektu "Odkrywamy kolory naszych ma艂ych ojczyzn" w ramach programu Polsko - Ukrai艅skiej Rady Wymiany M艂odzie偶y.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 51/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia rezygnacji Andrzeja Miko艂ajczaka ze stanowiska dyrektora Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu i wyra偶enia zgody na przeniesienie na inne stanowisko urz臋dnicze.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 50/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia miesi臋cznego wynagrodzenia dla dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a nr 49/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 48/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 47/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania wniosk贸w organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2019 wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 46/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia osoby zast臋puj膮cej dyrektora Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach w czasie jego nieobecno艣ci w roku szkolnym 2018/2019.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 45/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie braku rozstrzygni臋cia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 44/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie przyj臋cia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu za rok 2018.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 43/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2018 roku ulg w sp艂acie nale偶no艣ci pieni臋偶nych, maj膮cych charakter cywilnoprawny, przypadaj膮cych Powiatowi Inowroc艂awskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 42/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 41/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia reprezentant贸w Powiatu Inowroc艂awskiego w Zwi膮zku Powiat贸w Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 40/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 13 lutego 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowroc艂awskiemu w艂asno艣ci nieruchomo艣ci Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 39/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 38/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 37/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2019 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiekt贸w zabytkowych wpisanych do rejestru zabytk贸w niestanowi膮cych w艂asno艣ci Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 36/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza z Oddzia艂ami Dwuj臋zycznymi w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 35/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie ustalenia planu finansowego zada艅 z zakresu administracji rz膮dowej oraz innych zada艅 zleconych Powiatowi Inowroc艂awskiemu odr臋bnymi ustawami na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 34/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 33/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 32/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 31/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa dyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu do podejmowania wszelkich czynno艣ci zwi膮zanych z realizacj膮 programu Erasmus+.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 30/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie informacji za IV kwarta艂 2018 r. o wykonaniu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwy偶ki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych nale偶no艣ci bud偶etowych, o kt贸rych mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 29/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia otwartego konkursu ofert na realizacj臋 w roku 2019 zada艅 Powiatu Inowroc艂awskiego wykonywanych przez organizacje pozarz膮dowe oraz inne uprawnione podmioty okre艣lone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 28/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwa艂y nr 20/2019 Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 27/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 340 cm, 300 cm i 255 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2451C M艂ynice-Sukowy-Baranowo, na dz. nr 176 w m. Sukowy, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 w budynku przy ul. Stanis艂awa Kie艂basiewicza 9 w Inowroc艂awiu Zak艂adowi Energetyki Cieplnej Sp贸艂ka z o.o. w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 305 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na granicy dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, tj. drzewa gatunku brzoza bia艂a o obwodzie pnia 137 cm dwupniowego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 94 cm i 84 cm oraz drzewa gatunku wierzba p艂acz膮ca o obwodzie pnia 215 cm, rosn膮cych na dz. nr 149/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wierzba p艂acz膮ca o obwodzie pnia 254 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 152 cm oraz jednego pnia drzewa gatunku klon jawor o obwodzie 56 cm, rosn膮cych na dz. nr 401/11 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal gimnastycznych, hal sportowych i boisk sportowych oraz ustalenia nieodp艂atnego u偶yczenia szkolnych obiekt贸w sportowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy dofinansowania zakupu wyposa偶enia w ramach "Programu wspierania szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrze艣nia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2019 roku wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 11198144