logo
Akty prawa miejscowego stanowionego przez Powiat » Uchwa艂y Zarz膮du Powiatu
Kadencja 2018-2023

Uchwa艂a Nr 27/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowroc艂awskiego na lata 2019-2028.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 26/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyst膮pienia z inicjatyw膮 uchwa艂odawcz膮 dotycz膮c膮 zmiany projektu bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2019 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 25/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 24/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie przed艂o偶enia sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach i plac贸wkach, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 23/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie zaopiniowania projektu "Programu Ochrony 艢rodowiska dla Gminy Kruszwica na lata 2018-2021 z perspektyw膮 do roku 2025".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 22/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 340 cm, 300 cm i 255 cm, rosn膮cych w pasie drogowym drogi powiatowej 2451C M艂ynice-Sukowy-Baranowo, na dz. nr 176 w m. Sukowy, gm. Kruszwica.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 21/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 20/2019
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 19/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 18/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 17/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie u偶yczenia pomieszcze艅 w budynku przy ul. Stanis艂awa Kie艂basiewicza 9 w Inowroc艂awiu Zak艂adowi Energetyki Cieplnej Sp贸艂ka z o.o. w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 16/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 305 cm, rosn膮cego w pasie drogowym drogi powiatowej 2033C Cierpice - Rojewo - Inowroc艂aw, na granicy dz. nr 65 w m. Topola, gm. Rojewo.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 15/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie 3 drzew z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego, tj. drzewa gatunku brzoza bia艂a o obwodzie pnia 137 cm dwupniowego drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodach pni 94 cm i 84 cm oraz drzewa gatunku wierzba p艂acz膮ca o obwodzie pnia 215 cm, rosn膮cych na dz. nr 149/7 przy ul. Kujawskiej w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 14/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na usuni臋cie z nieruchomo艣ci stanowi膮cej mienie Powiatu Inowroc艂awskiego drzewa gatunku wierzba p艂acz膮ca o obwodzie pnia 254 cm, drzewa gatunku klon jesionolistny o obwodzie pnia 152 cm oraz jednego pnia drzewa gatunku klon jawor o obwodzie 56 cm, rosn膮cych na dz. nr 401/11 przy ul. Dworcowej w Jaksicach.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 13/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal gimnastycznych, hal sportowych i boisk sportowych oraz ustalenia nieodp艂atnego u偶yczenia szkolnych obiekt贸w sportowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 12/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek za wynajem sal i pracowni oraz innych pomieszcze艅 szk贸艂 i plac贸wek o艣wiatowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 11/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa pe艂ni膮cemu obowi膮zki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 10/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 9/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r.
w sprawie powierzenia pe艂nienia obowi膮zk贸w dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 8/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie udzielenia pe艂nomocnictwa wicedyrektorowi Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu do zawarcia umowy dofinansowania zakupu wyposa偶enia w ramach "Programu wspierania szk贸艂 ponadgimnazjalnych prowadz膮cych Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 7/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji o zmianach w planie finansowym Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu na 2018 rok.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 6/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia informacji finansowej Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu za III kwarta艂 2018 r. i za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrze艣nia 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 5/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie rozstrzygni臋cia i og艂oszenia wyniku konkursu ofert na realizacj臋 w formie powierzenia w 2019 r. zadania publicznego Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarz膮dowe prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 4/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochod贸w i wydatk贸w bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego na 2018 r.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 3/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Konkursowej do spraw rozpatrywania ofert organizacji pozarz膮dowych, kt贸rym zlecane b臋dzie w 2019 roku wykonywanie zada艅 publicznych Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie udzielania nieodp艂atnej pomocy prawnej, 艣wiadczenia nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwi臋kszenia 艣wiadomo艣ci prawnej spo艂ecze艅stwa poprzez prowadzenie nieodp艂atnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodp艂atnego punktu poradnictwa obywatelskiego oraz przyj臋cia Regulaminu pracy tej Komisji.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 2/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Uchwa艂a Nr 1/2018
Zarz膮du Powiatu Inowroc艂awskiego
z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie og艂oszenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 9818943