logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2019

Zarz膮dzenie Nr 131/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie osoby nieb臋d膮cej nauczycielem do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Ekonomiczno-Logistycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 130/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powo艂ania na stanowisko kierownika internatu w Zespole Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 129/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powo艂ania na stanowisko kierownika kszta艂cenia praktycznego w Zespole Szk贸艂 Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 128/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej odwo艂ania za stanowiska kierownika kszta艂cenia praktycznego w Zespole Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 126/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie centralizacji rozlicze艅 zobowi膮za艅 z tytu艂u realizacji um贸w cywilnoprawnych zawartych z osobami fizycznymi nieprowadz膮cymi dzia艂alno艣ci gospodarczej i nieb臋d膮cymi pracownikami jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 125/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozlicze艅 podatku VAT w Powiecie Inowroc艂awskim i jej jednostkach bud偶etowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 123/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie osoby nieb臋d膮cej nauczycielem do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Centrum Kszta艂cenia Zawodowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 122/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie osoby nieb臋d膮cej nauczycielem do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 121/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na zatrudnienie osoby nieb臋d膮cej nauczycielem do prowadzenia zaj臋膰 z zakresu kszta艂cenia zawodowego w Zespole Szk贸艂 Mechaniczno-Elektrycznych w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 120/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 sierpnia 2019 r.
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagro偶eniach na terenie powiatu inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 119/2019
Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 12/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 118/2019
Starosty Inowroc艂awskiego z dnia 19 sierpnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 13/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - informatyka w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Informatyki Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 117/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 sierpnia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 116/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia ca艂orocznej normy zu偶ycia paliwa dla samochod贸w s艂u偶bowych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 115/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 114/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 113/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 11/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - Inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i Dr贸g Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 112/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa drukarek, akcesori贸w komputerowych i sprz臋tu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 111/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lipca 2019 r.
w sprawie przygotowania powiatowego 膰wiczenia obronnego we wsp贸艂dzia艂aniu z powiatowymi s艂u偶bami, inspekcjami, stra偶ami i jednostkami samorz膮du terytorialnego z terenu Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 109/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia stanowiska wicedyrektora Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 108/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 107/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 106/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 105/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr Ludwika B艂a偶ka w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 104/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 103/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia stawek czynszy z tytu艂u dzier偶awy gruntu niezabudowanego stanowi膮cego w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 102/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post臋powania przy udzielaniu przez Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu zam贸wie艅 publicznych, kt贸rych warto艣膰 przekracza wyra偶on膮 w z艂otych r贸wnowarto艣膰 kwoty 30 000,00 euro.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 101/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 lipca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post臋powania przy udzielaniu przez Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu zam贸wie艅 publicznych, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30 000,00 euro.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 100/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 10/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 99/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 98/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 97/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 96/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 95/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 94/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 93/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z tablet贸w przez radnych Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 92/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 10/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Administracyjno-Gospodarczym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 91/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 9/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Wydziale Bud偶etowo-Finansowym, Referacie Bud偶etowym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 90/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 czerwca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zada艅 wydzia艂贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu i jednostek organizacyjnych Powiatu odpowiedzialnych za realizacj臋 projektu pn.: "Rozw贸j bazy kszta艂cenia zawodowego na terenie powiatu inowroc艂awskiego".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 89/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 88/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 87/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 86/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 85/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 84/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 czerwca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich Wydzia艂u Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 83/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli dora藕nej w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 82/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 81/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 80/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 czerwca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 79/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania ze s艂u偶bowych telefon贸w kom贸rkowych przez pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 78/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Zakup i dostawa drukarek, akcesori贸w komputerowych, sprz臋tu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem oprogramowania biurowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 77/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w drugim przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 76/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie ustalania zasad przyznawania rodzinom zast臋pczym 艣wiadcze艅 fakultatywnych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 75/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunk贸w mieszkaniowych dla usamodzielnianych wychowank贸w pieczy zast臋pczej oraz os贸b usamodzielnianych, opuszczaj膮cych: dom pomocy spo艂ecznej dla dzieci i m艂odzie偶y niepe艂nosprawnych intelektualnie, dom dla matek z ma艂oletnimi dzie膰mi i kobiet w ci膮偶y oraz schronisko dla nieletnich, zak艂ad poprawczy, specjalny o艣rodek szkolno-wychowawczy, specjalny o艣rodek wychowawczy, m艂odzie偶owy o艣rodek socjoterapii zapewniaj膮cy ca艂odobow膮 opiek臋 i m艂odzie偶owy o艣rodek wychowawczy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 74/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 maja 2019 r.
zmieniaj膮cego zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 73/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 72/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie zmiany Zarz膮dzenia Nr 56/2016 Starosty Inowroc艂awskiego w sprawie scentralizowanych zasad rozlicze艅 podatku VAT w Powiecie Inowroc艂awskim i jego jednostkach bud偶etowych
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 71/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 70/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 69/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji do przyznawania dofinansowania op艂at za kszta艂cenie nauczycieli szk贸艂 i plac贸wek prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski, pobieranych przez uczelnie
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 68/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 67/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 66/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 65/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 64/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 63/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 62/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 2 maja 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Przebudowa i remont pomieszcze艅 w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. M膮tewskiej 17 w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 61/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 60/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 24 kwietnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Wyb贸r banku, kt贸remu zostanie powierzone prowadzenie bankowej obs艂ugi bud偶etu Powiatu Inowroc艂awskiego, powiatowych jednostek organizacyjnych oraz Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 59/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - Naczelnika Wydzia艂u Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 58/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 8/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - Naczelnika Wydzia艂u Organizacyjnego w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 57/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 56/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Zespole Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 55/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 54/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 kwietnia 2019 r.
w sprawie Regulaminu Zak艂adowego Funduszu 艢wiadcze艅 Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 53/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 52/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 51/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 5/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami, Powiatowym O艣rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 50/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post臋powania przy udzielaniu przez Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu zam贸wie艅 publicznych, kt贸rych warto艣膰 przekracza wyra偶on膮 w z艂otych r贸wnowarto艣膰 kwoty 30.000,00 euro.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 49/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu post臋powania przy udzielaniu przez Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu zam贸wie艅 publicznych, kt贸rych warto艣膰 nie przekracza wyra偶onej w z艂otych r贸wnowarto艣ci kwoty 30.000,00 euro.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 48/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z dzia艂alno艣ci Powiatowego Rzecznika Konsument贸w w Inowroc艂awiu za 2018 rok.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 47/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 46/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 45/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urz臋dnicze, w tym na kierownicze stanowiska urz臋dnicze w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 44/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 43/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 7/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i Dr贸g Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 42/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru 6/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - inspektora w Wydziale Komunikacji i Transportu, Referacie Transportu i Dr贸g Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 41/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 25 marca 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Zakup dw贸ch samochod贸w osobowych dla Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu".
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 40/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 marca 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 39/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 38/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia post臋powania sprawdzaj膮cego w Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich Wydzia艂u Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 37/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad podwy偶ek wynagrodze艅 pracownik贸w Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad podwy偶ek wynagrodze艅 kierownik贸w i zast臋pc贸w kierownik贸w jednostek bud偶etowych Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie okre艣lenia zasad sporz膮dzania 艂膮cznego bilansu, rachunku zysk贸w i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego, sposobu dokonywania wzajemnych wy艂膮cze艅 oraz zasad sporz膮dzania bilansu skonsolidowanego Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wytycznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowroc艂awskiego w zakresie zasad sporz膮dzania informacji dodatkowej do bilansu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do "Polityki rachunkowo艣ci" w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej powierzenia stanowiska kierownika internatu Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2019 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie obci膮偶enia s艂u偶ebno艣ci膮 przesy艂u nieruchomo艣ci stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa, po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Polnej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji i protokolarnego spisu dokumentacji prowadzonej przez Naczelnika Wydzia艂u Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu oraz sprz臋tu komputerowego pozostaj膮cego w jego dyspozycji.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie oddania w dzier偶aw臋 w drodze bezprzetargowej nieruchomo艣ci po艂o偶onej w Inowroc艂awiu przy ulicy Solankowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - Naczelnika Wydzia艂u Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 3/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - Zast臋pcy Naczelnika Wydzia艂u Edukacji, Sportu i Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 4/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - informatyka w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Informatyki Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - Kierownik Referatu Administracyjno-Gospodarczego w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia post臋powania o udzielenie zam贸wienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. "Remont sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu przy ul. M膮tewskiej 17."
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2019 r.
w sprawie og艂oszenia 偶a艂oby na terenie Powiatu Inowroc艂awskiego w zwi膮zku z tragiczn膮 艣mierci膮 Prezydenta Miasta Paw艂a Adamowicza.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowi膮zku odbywania s艂u偶by przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2019 r
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2019.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2019
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 3 stycznia 2019 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 11198353