logo
Og艂oszenia » Zarz膮dzenia Starosty Inowroc艂awskiego
Rok 2020

Zarz膮dzenie Nr 37/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawnie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 36/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 35/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20.02.2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 34/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 12 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia 艣rednich miesi臋cznych wydatk贸w przeznaczonych na utrzymania dziecka w 2020 r. w plac贸wkach opieku艅czo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 33/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 2/2020 na: wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Wydziale Organizacyjnym, Referacie ds. Zam贸wie艅 Publicznych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 32/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 lutego 2020 roku
w sprawie wprowadzenie Instrukcji obiegu i kontroli dokument贸w finansowo-ksi臋gowych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 31/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 30/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 29/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 28/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 6 lutego 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 27/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia 艣redniego miesi臋cznego kosztu utrzymania mieszka艅ca w 2020 r. w domach pomocy spo艂ecznej prowadzonych przez Powiat Inowroc艂awski
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 26/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie realizacji zada艅 obrony cywilnej na 2020 rok"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 25/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia opinii dotycz膮cej wysoko艣ci op艂at za wy偶ywienie w M艂odzie偶owym O艣rodku Wychowawczym dla Dziewcz膮t im. Polskich Olimpijczyk贸w w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 24/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie zmiany procedur windykacji nale偶no艣ci Skarbu Pa艅stwa i Powiatu Inowroc艂awskiego.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 23/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 22/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia powiatowych eliminacji IX Wojew贸dzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej i powo艂ania komisji konkursowej.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 21/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Powiatowej Komisji Konkursowej
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 20/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 28 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie powo艂ania Powiatowego Zespo艂u ds. Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 19/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 1/2020 na wolne stanowisko urz臋dnicze - podinspektora w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarz膮dzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 18/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 27 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia ca艂orocznej normy zu偶ycia paliwa dla samochod贸w s艂u偶bowych w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 17/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 16/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 15/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 23 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 14/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 20 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zgodnie z rocznym "Planem kontroli w zakresie wykonywania zada艅 obronnych na 2020 rok"
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 13/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 12/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 11/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 10/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 15 stycznia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ko艅cz膮cego s艂u偶b臋 przygotowawcz膮 w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 9/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 14 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 8/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 10 stycznia 2020 r.
w sprawie wyra偶enia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 7/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie przeprowadzenia instytucjonalnych kontroli wewn臋trznych zgodnie z rocznym planem kontroli wewn臋trznych na rok 2020.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 6/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniaj膮ce zarz膮dzenie w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 5/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w pierwszym przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 4/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w trzecim przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 3/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 8 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomo艣ci po艂o偶onej w obr臋bie G贸ry, gmina Janikowo oraz okre艣lenia ceny wywo艂awczej i wadium w trzecim przetargu.
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 2/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 19/2019 na wolne stanowisko kierownicze urz臋dnicze - naczelnika Wydzia艂u Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zarz膮dzenie Nr 1/2020
Starosty Inowroc艂awskiego
z dnia 7 stycznia 2020 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 18/2019 na wolne stanowisko urz臋dnicze - referenta w Wydziale Organizacyjnym, Referacie Organizacyjnym, Kadr i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 12377451