logo
O艣wiadczenia maj膮tkowe
Pracownicy

Arkadiusz Dominiak
Kierownik Referatu Transportu i Dr贸g w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Maciej Wojtysiak
Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych
Wi臋cej »
Bernarda Nowak
Zast臋pca Naczelnika Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami
Wi臋cej »
Bogumi艂a Gi偶a
Naczelnik Wydzia艂u Bud偶etowego
G艂贸wny Ksi臋gowy
Wi臋cej »
Alicja Cie艣lak
p.o. dyrektora
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Marcin Wo藕niak
p.o. Dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza
Wi臋cej »
Marlena Kocha艅ska
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu - p.o. dyrektora ZDP
Wi臋cej »
Beata Kowalska
Naczelnik Wydzia艂u Edukacji, Sportu i Zdrowia od dnia 1.03.2019 r.
Wi臋cej »
Ma艂gorzata Wo藕nica
Inspektor w Wydziale Edukacji, Sportu i Zdrowia
Wi臋cej »
Beata Zimon-Plaskota
Skarbnik Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Mariusz Heidinger
powo艂any z dniem 06.08.2018 r. na stanowisko nadle艣niczego Nadle艣nictwa Gniewkowo
Wi臋cej »
Anna Cyganek
Wi臋cej »
Karol B艂a偶ejczak
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
Ilona Dybicz
Dyrektor M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t w Kruszwicy im. Polskich Olimpijczyk贸w
Wi臋cej »
El偶bieta Zajonz
Dom Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie - dyrektor
Wi臋cej »
Ma艂gorzata Kowalewska
Dyrektor Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Dorota Grabska
p.o. dyrektora M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego
Wi臋cej »
Monika Aleksandra Berkowska
Zast臋pca dyrektora PUP
Wi臋cej »
Marian Jan Lewandowski
Dyrektor Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu od 1.09.2016 r.
Wi臋cej »
Dawid Ka藕mierski
Naczelnik Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami od 1.09.2016 r.
Wi臋cej »
Andrzej Miko艂ajczak
Naczelnik Wydzia艂u Komunikacji i Transportu do 17.04.2014 r.
Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych od 18.04.2014 r.
Wi臋cej »
Joanna Stefa艅ska
Kierownik Referatu Finansowego
w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Robert Go艂decki
Naczelnik Wydzia艂u Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia od 1.12.2015 r. do 28.02.2019 r.
Wi臋cej »
Halina Stajszczak
Dyrektor w ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
Renata Skoczek
Dyrektor ZSP w Kobylnikach
Wi臋cej »
Pawe艂 Kar贸lewski
Dyrektor Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu do 31.08.2016 r.
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Inowroc艂awiu od 1.09.2016 r.
Wi臋cej »
Aleksandra Szubarga
Sekretarz Powiatu Inowroc艂awskiego
Wi臋cej »
Joanna Gruszecka
Starszy inspektor w Powiatowym Urz臋dzie Pracy
Wi臋cej »
Magdalena Teresa Kaczmarek
Inspektor w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Eligiusz Patalas
Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego
Wi臋cej »
Joanna Pr膮dzi艅ska
Starszy Inspektor w Powiatowym Urz臋dzie Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
J贸zef Ratajczak
Naczelnik Wydzia艂u Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia do 30.11.2015 r.
Wi臋cej »
Adrianna Biernacka
Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Izabela Ko艂odziej
Wychowawca, p.o. dyrektora Bursy Szkolnej nr 1
Wi臋cej »
Krystyna P臋czkowska
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu, ul. M膮tewska 17
Wi臋cej »
Anna Jakubowska
Wi臋cej »
Dorota Ma艂gorzata Kwiatkowska
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu
Kierownik Referatu Aktywizacji Zawodowej i Szkole艅
Wi臋cej »
Mariusz Maciejewski
Kierownik Referatu Instrument贸w Rynku Pracy w Powiatowym Urz臋dzie Pracy
Wi臋cej »
El偶bieta Hanna Andryszak
Dyrektor Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
El偶bieta Olechowicz
G艂贸wny specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu
Wi臋cej »
Barbara Anna Rybicka
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Artur Nalewajski
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Halina Anna Michalska
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Inowroc艂awiu
Zast臋pca Pa艅stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Marek Mieczys艂aw Pru艣
Pa艅stwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna Inowroc艂aw
Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor Stacji
Wi臋cej »
Jolanta Nowak
Powiatowy Zesp贸艂 Ekonomiczno - Administracyjny Szk贸艂 i Plac贸wek O艣wiatowych, Dyrektor
Wi臋cej »
Aldona Jakubowska
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Starszy Inspektor
Wi臋cej »
Joanna Reczkowska
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Po艣rednik Pracy
Wi臋cej »
Agnieszka 艢wi膮tkowska
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Inspektor
Wi臋cej »
Anna Barbara Mielcarska
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Starszy Inspektor
Wi臋cej »
El偶bieta Pawlak
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Inspektor Powiatowy
Wi臋cej »
Katarzyna Roszak
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Starszy Inspektor
Wi臋cej »
Barbara Kaczmarek
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Starszy Inspektor
Wi臋cej »
Alina Magdalena Witkowska
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Starszy Inspektor
Wi臋cej »
Krystyna Iwona Malewicz
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Starszy Inspektor Powiatowy
Wi臋cej »
Danuta Maria Paluszak
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 im. W艂adys艂awa Sikorskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Adam B膮kowski
Zarz膮d Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Inspektor ds. decyzji administracyjnych
Wi臋cej »
Mariusz Maciejewski
Wi臋cej »
Krzysztof Nowicki
Dyrektor III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Arkadiusz Kowalski
Starostwo Powiatowe w Inowroc艂awiu - Podinspektor
Wi臋cej »
Grzegorz W艂adys艂aw Stasiak
Dyrektor M艂odzie偶owego O艣rodka Wychowawczego dla Dziewcz膮t w Kruszwicy im. Polskich Olimpijczyk贸w
Wi臋cej »
Dorota Szczepaniak
Inspektor W Wydziale Komunikacji i Transportu
Wi臋cej »
Anna Skirzy艅ska
Naczelnik Wydzia艂u Komunikacji i Transportu
w Starostwie Powiatowym w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Danuta Malicka
Naczelnik Wydzia艂u Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Wi臋cej »
Hanna Czerwi艅ska
PUP Inowroc艂aw, Kierownik Referatu Ewidencji, Informacji i 艢wiadcze艅
Wi臋cej »
Pawe艂 Wi艣niewski
Powiatowy Urz膮d Pracy w Inowroc艂awiu, Kierownik Referatu Po艣rednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego
Wi臋cej »
Danuta Anna Kwiatkowska
PUP Inowroc艂aw, Zast臋pca Dyrektora
Wi臋cej »
Aleksandra Maria Sobczak
PUP Inowroc艂aw, Kierownik Referatu Instrument贸w Rynku Pracy
Wi臋cej »
Przemys艂aw Stefa艅ski
Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Rafa艂 艁aszkiewicz
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Og贸lnokszta艂c膮cych w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Maria Licznerska
Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Krzysztof 艢ledzi艅ski
Pe艂ni膮cy obowi膮zki dyrektora I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu.
Dane z roku 2007.
Wi臋cej »
Miros艂awa Olszak
Wi臋cej »
Janusz Kr贸likowski
Naczelnik Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa
Wi臋cej »
Alicja Aleksander
Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Parchaniu
Wi臋cej »
Janina Sikorska
Dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
do dnia 31.12.2018 r.
Wi臋cej »
Rafa艂 Walter
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Jan Madziarski
Naczelnik Wydzia艂u Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo艣ciami do 31.08.2016 r.
Wi臋cej »
Micha艂 Miko艂ajewski
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 5 w Inowroc艂awiu
Dane z lat 2007-2009
Wi臋cej »
Zofia G艂ogowska
Dyrektor O艣rodka Adopcyjno-Opieku艅czego w Jaksicach
Dane z lat 2006-2011.
Wi臋cej »
Romuald Jask贸lski
Dyrektor O艣rodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Bogumi艂a Gi偶a
Skarbnik Powiatu od 1.02.2016 r. do 31.12.2018 r.
Wi臋cej »
Ma艂gorzata Celberg
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowroc艂awiu
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
W艂odzimierz Skrzypi艅ski
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach
Wi臋cej »
Maria Boudelle - Jezierska
Naczelnik Wydzia艂u Architektury, Budownictwa i Inwestycji
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
Jaros艂aw Jasi艅ski
Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Inowroc艂awiu
Dane z lat 2006-2009.
Wi臋cej »
Edward Radaszewski
G艂贸wny specjalista w Wydziale Komunikacji i Transportu
Wi臋cej »
Grzegorz Roszak
Dyrektor I Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Jana Kasprowicza w Inowroc艂awiu
Dane z roku 2006.
Wi臋cej »
Anna Berendt
Skarbnik Powiatu do 31.01.2016 r.
Wi臋cej »
Adam Matuszak
Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Zbigniew Ba艅kowski
Naczelnik Wydzia艂u Komunikacji i Dr贸g
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
Leszek Kaus
Dyrektor Centrum Kszta艂cenia Praktycznego w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Aurelia G艂uszek
Zast臋pca dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu
Dane z lat 2006-2007
Wi臋cej »
Halina W贸jciak
Zast臋pca dyrektora Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu
Dane z lat 2007-2007.
Wi臋cej »
El偶bieta Mali艅ska
Dyrektor Powiatowego Urz臋du Pracy w Inowroc艂awiu
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
Krzysztof Makowiecki
Dyrektor Bursy Szkolnej nr 1 w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Halina Peta
Dyrektor III Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Kr贸lowej Jadwigi w Inowroc艂awiu
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
Edyta Fydrych
Dyrektor M艂odzie偶owego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Maria Koz艂owska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroc艂awiu.
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
Artur Miko艂ajczak
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Witold Kowalewski
Naczelnik Wydzia艂u Ochrony 艢rodowiska, Rolnictwa i Le艣nictwa.
Dane z lat 2006-2008.
Wi臋cej »
Stanis艂aw Sobecki
Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Warzynie.
Wi臋cej »
Jadwiga Pacholska
Dyrektor Centrum Kszta艂cenia Ustawicznego im. Stefana 呕eromskiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Lech Sobecki
Dyrektor Powiatowego M艂odzie偶owego O艣rodka Sportu i Rekreacji w Kruszwicy.
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
Dariusz Cykulski
Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Ludzisku.
Wi臋cej »
Piotr Kendzierski
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 im. Marka Kota艅skiego w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Gra偶yna Kad艂ubowska
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Paw艂a II w Inowroc艂awiu.
Wi臋cej »
Ryszard Florek
Naczelnik Wydzia艂u Administracyjno - Gospodarczego.
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
Bogdan Budner
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw艂a II w Ko艣cielcu.
Wi臋cej »
W艂odzimierz Figas
Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Kaw臋czynie.
Dane z lat 2006-2007.
Wi臋cej »
Andrzej Eugeniusz Marczewski
Dyrektor Domu Pomocy Spo艂ecznej w Tarn贸wku
Wi臋cej »
Ryszard Oczachowski
Naczelnik Wydzia艂u Edukacji, Kultury,Sportu i Zdrowia
dane z lat 2006-2011.
Wi臋cej »
Andrzej Lipi艅ski
Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu
Dane z lat 2006 - 2014 r.
Wi臋cej »
Henryk M膮drowski
Dyrektor Kruszwickiej Szko艂y Realnej Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Grzegorz Pi膮tek
Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Dr贸g
Dane z lat 2006-2008.
Wi臋cej »
Marian 艢wi膮tkowski
Sekretarz Powiatu do 30.06.2013 r. - przej艣cie na emerytur臋
Wi臋cej »
Jacek Zalesiak
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Wi臋cej »
Wies艂aw Nurski
Dyrektor Zarz膮du Dr贸g Powiatowych w Inowroc艂awiu z/s w Latkowie
Wi臋cej »
Mariusz Piotr Ciesielski
Dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowroc艂awiu do 31.08.2016 r.
Wi臋cej »
Jaros艂aw Obia艂a
Dyrektor II Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Marii Konopnickiej w Inowroc艂awiu
Wi臋cej »
Marek Rimer
Dyrektor Liceum Og贸lnokszta艂c膮cego im. Juliusza S艂owackiego w Kruszwicy
Wi臋cej »
O艣wiadczenia maj膮tkowe pracownik贸w publikowane w latach 2003 - 2006
dost臋pne s膮 w archiwum BIP pod adresem: archiwum.bip.inowroclaw.powiat.pl/index.php?mod=21
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 11360157