Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

1. W przypadku utraty karty pojazdu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- złożeniu stosownego oświadczenia o utracie karty pojazdu,
2. W przypadku zniszczenia karty pojazdu w stopniu powodującym jej nieczytelność organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty pojazdu po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu,
- oddaniu dotychczasowej karty pojazdu.
3. W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu.
Do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza:
- stosowne oświadczenie o utracie karty pojazdu jeżeli pojazd ówcześnie zarejestrowany był na terenie właściwości tut. organu, lub

- zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w utraconej karcie pojazdu, niezbędne do rejestracji.

4. W przypadku utraty karty pojazdu przed pierwszą rejestracją pojazdu, na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu.
Do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza:
- pisemną informację wskazującą producenta i importera, który wydał utraconą kartę pojazdu.

DO WGLĄDU!

a) dokument tożsamości:
- dowód osobisty w przypadku obywatela polskiego,
- w przypadku cudzoziemca:
. wiza Schengen lub wiza krajowa,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela Unii Europejskiej,
. karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
. karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, nadaniem statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
b) polisa OC lub inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający zawarcie umowy tego ubezpieczenia.

*) Szczegółowe informacje należy uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu osobiście lub pod nr tel. 52 3592224.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4755
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: wtórnik karty pojazdu
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2011 13:42:53
Data udostępnienia informacji: 05.10.2011 13:42:53
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2011 13:42:53
Rejestr zmian