Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Kierownictwo Starostwa Powiatowego:

Starosta: Wiesława Pawłowska - tel. 52 3592 301,
e-mail: sekretariat@inowroclaw.powiat.pl

Wicestarosta: Henryk Procek - tel./fax 52 3592 241

Członek Zarządu: Andrzej Skrobacki - tel. 52 3592 241

Sekretarz: Aleksandra Szubarga - tel. 52 3592 304
e-mail: sekretarz@inowroclaw.powiat.pl

Skarbnik: Beata Zimon-Plaskota - tel. 52 3592 315
e-mail: skarbnik1@inowroclaw.powiat.pl


Wydziały Starostwa:

Wydział Organizacyjny

Wydziałem kieruje Naczelnik Beata Nijak
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 305
e-mail: b.nijak@inowroclaw.powiat.pl

Wydział podzielony jest na:

 1. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 3592 308

 2. Referat Administracyjno-Gospodarczy
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 3592 260
  e-mail: ag@inowroclaw.powiat.pl

 3. Referat Informatyki
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 3592 210

 4. Referat ds. Zamówień Publicznych
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 3592 237


Wydział Budżetowo-Finansowy

Wydziałem kieruje Naczelnik, Główny księgowy Joanna Stefańska

Wydział podzielony jest na:

 1. Referat Budżetowy

 2. Referat Finansowy
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  tel. 52 3592 310
  e-mail: finanse@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia

Wydziałem kieruje Naczelnik Beata Kowalska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
p. 217
tel. 52 3592 330
e-mail: edukacja@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wydziałem kieruje Naczelnik Bernarda Nowak

Geodetą Powiatowym jest Dawid Kaźmierski

Wydział podzielony jest na:

 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 2. Referat Gospodarki Nieruchomościami
  aleja Ratuszowa 38
  88-100 Inowrocław
  1 piętro, p. 117
  tel. 52 3592 130
  e-mail: geodezja@inowroclaw.powiat.pl

Telefony do wydziału:

 • Ewidencja gruntów i budynków:
  1. gmina Inowrocław, gmina Złotniki Kujawskie, gmina Rojewo, gmina Kruszwica, miasto Kruszwica, gmina Gniewkowo, miasto Gniewkowo – 52 3592 135

  2. miasto Inowrocław, gmina Dąbrowa Biskupia, gmina Janikowo, miasto Janikowo, gmina Pakość, miasto Pakość – 52 3592 133, 52 3592 117

 • wydawanie wypisów i wyrysów - 52 3592 115, 52 3592 126

 • weryfikacja operatów technicznych – 52 3592 136, 52 3592 137

 • obieg dokumentów, uwierzytelnianie, zgłoszenia prac geodezyjnych Web Ewid 52 3592 137

 • przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac geodezyjnych:

  1. gmina Pakość, miasto Pakość, gmina Gniewkowo, miasto Gniewkowo, gmina Janikowo, miasto Janikowo, gmina Rojewo, gmina Inowrocław, gmina Dąbrowa Biskupia – 52 3592 104,

  2. miasto Inowrocław, gmina Złotniki Kujawskie, gmina Kruszwica, miasto Kruszwica – 52 3592 138

 • mapa numeryczna – 52 3592 141

 • Narady Koordynacyjne - 52 3592 149

 • użytkowanie wieczyste - 52 3592 139

 • ochrona gruntów rolnych - 52 3592 148

 • gospodarka nieruchomościami - 52 3592 132

 • Komisja Inwentaryzacyjna mienia Skarbu Państwa - 52 3592 142.


Geodeta Powiatowy

Dawid Kaźmierski
tel. 52 3592 131
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
pokój 117 A
e-mail: d.kazmierski@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Architektury, Budownictwa i Realizacji Inwestycji

Wydziałem kieruje Naczelnik Danuta Andrzejewska
tel. 52 3592 190
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 102, 52 3592 103, 52 3592 122, 52 3592 124
e-mail: budownictwo@inowroclaw.powiat.pl
e-mail: budownictwo.ino@wp.pl


Wydział Komunikacji i Transportu

Wydziałem kieruje Naczelnik Anna Skirzyńska

Wydział podzielony jest na:

 1. Referat Rejestracji Pojazdów

 2. Referat Praw Jazdy

 3. Referat Transportu i Dróg
  ul. Mątewska 17
  88-100 Inowrocław
  e-mail: komunikacja@inowroclaw.powiat.pl

Telefony do wydziału w sprawach:

 • informacja - 52 3592 224

 • rejestracja pojazdów - 52 3592 202, -206, -209, -213, -214, -215, -216, -217, -218, -246, -253, - 264, -307

 • wydawanie dowodów rejestracyjnych - 52 3592 220

 • prawo jazdy - 52 3592 222, -274, - 221, - 208, - 211, - 219

 • licencje i zaświadczenia na transport drogowy - 52 3592 205

 • zarządzanie ruchem drogowym - 52 3592 201

 • naczelnik wydziału - 52 3592 204

 • przepadek pojazdów na rzecz powiatu oraz nadzór nad SKP - 52 3592 238

 • fax. 52 3592 201, 52 3592 207.


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wydziałem kieruje Naczenik, Geolog Powiatowy Agnieszka Marczyk
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 286, - 287, - 288, - 289, - 290
fax. 52 3592 289
e-mail: osr@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Kultury i Promocji

Wydziałem kieruje Naczelnik Monika Dąbrowska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
I piętro p. 118, 119, 120
tel. 52 35 92 321, 52 35 92 322, 52 35 92 323
e-mail: promocja@inowroclaw.powiat.pl


Wydział Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich

Wydziałem kieruje Naczelnik Joanna Kuchta
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 304
tel. 52 3592 327
e-mail: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl


Referat Kadr

ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 270, -306
pokoje 120, 121


Biuro Prawne

Radcą Prawnym, Koordynatorem jest Justyna Jarzynowska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 309


Biuro Rady

Biurem kieruje Kierownik Anna Tyburek-Kaźmierska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 229, - 230, - 231,
e-mail: biuro-rady@inowroclaw.powiat.pl


Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli

Biurem kieruje Kierownik Joanna Michalak
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 302-303
tel. 52 3592 324, - 325
e-mail: audyt@inowroclaw.powiat.pl
kontrola@inowroclaw.powiat.pl


Stanowisko ds. współpracy z mediami

Specjalista ds. współpracy z mediami Artur Kisielewicz
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
I piętro, p. 119
tel. 52 3592 322


Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Biurem kieruje p.o. kierownika Małgorzata Oczki
ul. Poznańska 133A
88-100 Inowrocław
tel./fax 52 3538 376
tel. 52 3570 016
e-mail: zarzadzanie.kryzysowe@inowroclaw.powiat.pl
niejawne@inowroclaw.powiat.pl


Inspektor Ochrony Danych

Grzegorz Jeleński
ul. Poznańska 133A
88-100 Inowrocław
tel. 52 3570 016
e-mail: iod@inowroclaw.powiat.pl


Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Grzegorz Jeleński
ul. Poznańska 133A
88-100 Inowrocław
tel/fax 52 3538376
tel. 52 3570016
email: iod@inowroclaw.powiat.pl


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Zespołem kieruje Przewodnicząca Magdalena Drabikowska
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 3592 251, - 252, - 250
e-mail: pzoon@inowroclaw.powiat.pl


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Joanna Piątkowska
aleja Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
III piętro, p. 147
tel. 52 3592 106
e-mail: konsument@inowroclaw.powiat.pl


Stanowisko ds. BHP

Maciej Nowak
al. Ratuszowa 38
88-100 Inowrocław
II piętro, p. 138
tel. 52 3592 121

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6558
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Dane teleadresowe
Skrócony opis: Dane teleadresowe
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 23.05.2019 15:17:51
Data udostępnienia informacji: 23.05.2019 15:17:51
Data ostatniej aktualizacji: 08.05.2024 09:01:20
Rejestr zmian