Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 318/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia i przedstawienia Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2019.
Uchwała Nr 323/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań Powiatu Inowrocławskiego wykonywanych przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała Nr 322/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
w sprawie zbiorczej informacji o liczbie i kwocie udzielonych w 2019 roku ulg w spłacie należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionych w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 321/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania i monitorowania projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 320/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 319/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 317/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
zmieniająca Regulamin udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem II" dla uczniów/uczennic przyjęty uchwalą Nr 217/2019 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia regulaminów udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 316/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza.
Uchwała Nr 315/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Obchodów Roku Jana Kasprowicza w Powiecie Inowrocławskim w 2020 r. oraz ustalenia jego harmonogramu.
Uchwała Nr 314/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu za 2019 rok
Uchwała Nr 313/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 12 drzew gatunku modrzew europejski o obwodach pni 85 cm, 90 cm, 60 cm, 80 cm, 76 cm, 75 cm, 127 cm, 65 cm, 77 cm, 47 cm, 57 cm i 90 cm, drzewa gatunku grusza pospolita o obwodzie pnia 103 cm, drzewa gatunku śliwa domowa o obwodzie pnia 122 cm oraz drzewa gatunku jarząb pospolity o obwodzie pnia 54 cm, rosnących na dz. nr 142/2 (obręb 3, arkusz 9) przy ul. Dworcowej 25 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 312/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 66 cm, 73 cm i 83 cm, 3 drzew gatunku głóg dwuszyjkowy o obwodach pni 18 cm, 46 cm i 20 cm, drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie pnia 47 cm, drzewa gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 40 cm, drzewa gatunku żywotnik zachodni o obwodzie pnia 40 cm, krzewu gatunku cis pospolity o powierzchni 4,8 m2, 3 krzewów gatunku żywotnik zachodni o powierzchni 9,6 m2, 5,9 m2 i 9,3 m2, rosnących na dz. nr 52/3 (obręb 7, arkusz 110) przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 311/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Blażka w Inowrocławiu na 2019 rok
Uchwała Nr 310/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 r.
Uchwała Nr 309/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego".
Uchwała Nr 308/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodplatne przekazanie na rzecz Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu samochodu osobowego marki Volkswagen Golf, rok produkcji 1994, o numerze rejestracyjnym cn 614CY, stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 307/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia spisów inwentaryzacyjnych mienia Powiatu Inowrocławskiego przekazanego od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
Uchwała Nr 306/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 5 lutego 2020 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na przyznanie w roku 2020 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 305/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Erasmus+.
Uchwała Nr 304/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego".
Uchwała Nr 303/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania i monitorowania projektu pn. "Zostań Omnibusem II".
Uchwała Nr 302/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania i monitorowania projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość III".
Uchwała Nr 301/2020
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 13 drzew, tj. 6 drzew gatunku topola balsamiczna o obwodach pni 293 cm, 288 cm, 263 cm, 160 cm, 178 cm, 307 cm, 6 drzew gatunku topola włoska o obwodach pni 191 cm, 206 cm, 169 cm, 145 cm, 85 cm, 134 cm i drzewa gatunku robinia akacjowa o obwodzie 163 cm, rosnących na dz. nr 104/2 (obręb 3, arkusz 620) przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 34 w Inowrocławiu.