Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

STAROSTA INOWROCŁAWSKI WYDAJE ZEZWOLENIA KATEGORII I i II

Starosta (właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy lub miejsce rozpoczęcia przejazdu) wydaje zezwolenie:

 1. kategorii I - na drogi publiczne z wyjątkiem dróg ekspresowych i autostrad dla nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej:
  1. przy przekroczeniach dopuszczalnej szerokości nie więcej niż 3,50 m,
  2. przy długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych;
 2. kategorii II - na drogi publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla pojazdu nienormatywnego:
  1. przy przekroczeniach szerokości dopuszczalnej nie więcej niż 3,20 m,
  2. przy przekroczeniach długości dopuszczalnej nie więcej niż 15,0 m w przypadku pojedynczego pojazdu i nie więcej niż 23,0 m w przypadku zespołu pojazdów,
  3. przy przekroczeniach dopuszczalnej wysokości nie więcej niż 4,30 m,
  4. przy naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych.

ZEZWOLENIE KATEGORIA I

Opis procedury:
Postępowanie w celu wydania zezwolenia kategorii I.

Informacje - kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenia kategorii II.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 2. załączniki do wniosku: dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia kategorii I pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł. Opłatę za wydanie zezwolenia należy wnieść na konto: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu rachunek nr: 29 8149 0000 0022 6022 2000 0002.

Termin i forma załatwienia:
Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty (100,00 zł), w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Kancelaria ogólna pok. 012
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

ZEZWOLENIE KATEGORII II

Opis procedury:
Postępowanie w celu wydania zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego.

Informacje - kogo dotyczy procedura:
Procedura dotyczy każdego podmiotu, który ubiega się o wydanie zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 2. załączniki do wniosku: dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przejazd.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia w kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego pobiera się następujące opłaty:

 1.   200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres miesiąca,
 2.   400,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy,
 3. 1200,00 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy,
 4. 2000,00 zł. - dla zezwolenia wydanego na okres 24 miesięcy.

Termin i forma załatwienia:
Zezwolenie wydaje się na blankiecie zezwolenia na podstawie wniosku, po uiszczeniu opłaty (200 zł, 400 zł, 1200 zł lub 2000 zł), w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Termin ważności zezwolenia rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu następnym po dniu jego wystawienia.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
Kancelaria ogólna pok. 012
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Inowrocławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 3. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego,
 4. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10408
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wstęp do procedury wydawania zezwoleń kat. I i II na przejazd pojazdu nienormatywnego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 25.02.2015 11:07:15
Data udostępnienia informacji: 25.02.2015 11:07:15
Data ostatniej aktualizacji: 16.03.2021 13:17:03
Rejestr zmian