Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 930/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie informacji za II kwartał 2022 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 929/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 928/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Zakup wyposażenia pracowni szkolnych oraz pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV.
Uchwała Nr 927/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie nie uznania celowości i nie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 926/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 925/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 924/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia siłowni zewnętrznych wraz z regulaminem korzystania do każdej siłowni zewnętrznej na rzecz szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Budowa siłowni zewnętrznych przy 3 szkołach powiatu inowrocławskiego".
Uchwała Nr 923/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 4 drzew, tj. 3 drzew gatunku jesion wyniosły o obwodach pni 165 cm, 165 cm i 190 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 1 (obręb 4, arkusz 52) przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu oraz drzewa gatunku jesion wyniosły o obwodzie pnia 190 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 115/1 (obręb 4, arkusz 53) przy ul. Orłowskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 922/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Moniki Grabowskiej, nauczyciela kontraktowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 921/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Marty Hejenkowskiej, nauczyciela kontraktowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 920/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Agaty Sikorskiej, nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 919/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 lipca 2022 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Wróbla, nauczyciela kontraktowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.