Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęOgłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 226/24
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Rozbudowa Zakładu Produkcji Cukierniczej o halę produkcyjno-magazynową na terenie działki o numerze ewidencyjnym 51/18, obręb Latkowo, gmina Inowrocław".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa punktu zbiórki odpadów (metali i tworzyw) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 12/4 (obręb 8, arkusz 97) przy ulicy Deszczowej w Inowrocławiu".
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 299/21
Decyzja
zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/6
Decyzja
zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości położonej w Kobylnikach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/4
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/4, położonej w Kobylnikach
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 15/6, położonej w Kobylnikach
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej INOWROCŁAW II na terenie działki o numerze ewidencyjnym 61/7, obręb Gnojno, gmina Inowrocław".
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoObwieszczenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wygaśnięcia z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdówDecyzja
zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 34, położonej w Miechowicach
Decyzja
zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 26, położonej w Kruszy Zamkowej
Zawiadomienie
w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Wierzbiczanach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 243
Zawiadomienie
W sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Wierzbiczanach, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 242
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa utwardzenia terenu, murów oporowych, ogrodzenia, zbiorników wodnych dla wód roztopowych i opadowych, wiaty, kontenera biurowego i socjalnego oraz wagi samochodowej na terenie działek o numerach ewidencyjnych 3/161 i 3/162 obręb 4 w miejscowości Pakość" .
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 192/24
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 54/23
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i likwidacja istniejącej oczyszczalni w Dąbrowie Biskupiej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 54/6 obręb Dąbrowa Biskupia, gmina Dąbrowa Biskupia".
Ogłoszenie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
w sprawie najmu lokalu użytkowego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Ogłoszenie
O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowę instalacji węzłów filtracji i suszenia zeolitu w Hali Produkcyjnej na działkach o numerach ewidencyjnych 5/3 i 18/3 położonych przy ulicy Przemysłowej, obręb 8 w Inowrocławiu".
Zawiadomienie
o zgromadzonym materiale w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 72, położonej w Kobylnikach
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 183, położonej w Kobylnikach
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 178, położonej w Kobylnikach
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 109, położonej w Kobylnikach
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 34, położonej w Miechowicach
Decyzja
ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 26, położonej w Kruszy Zamkowej
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 289 obręb 6 przy ul. Solnej w Inowrocławiu".
Archiwum
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa magazynu oraz mieszalni azotynu sody wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Oddziału Produkcji Soli przy ulicy Pakoskiej 7, na terenie działki o numerze ewidencyjnym 10 (obręb 2, arkusz 38) w Inowrocławiu".
Ogłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbyciaOgłoszenie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenieInformacja
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu