Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 39/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 28 czerwca 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 r.
Uchwała Nr 38/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie upoważnienia Andrzeja Skrobackiego - Etatowego Członka Zarządu Powiatu Inowrocławskiego do załatwiania spraw w imieniu zarządcy drogi.
Uchwała Nr 37/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 36/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z przeznaczeniem dla Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 35/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku wierzba płacząca rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2033C Cierpice - Rojewo - Inowrocław, na dz. nr 192/3 w Rojewie.
Uchwała Nr 34/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 33/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 32/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 31/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Uchwała Nr 30/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 29/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Inowrocławskiego do komisji przeprowadzającej inwentaryzację mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu instytucji państwowych jednostek organizacyjnych.
Uchwała Nr 28/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 27/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2024 rok
Uchwała Nr 26/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 25/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 24/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Kruszwicy przy ulicy Kujawskiej.
Uchwała Nr 23/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 czerwca 2024 r.
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Uchwała Nr 22/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie przekazania na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu nakładów inwestycyjnych poniesionych na wykonanie prac związanych z budową oraz wyposażeniem Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 21/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 13/24, znajdującej się przy ul. Poznańskiej 91 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 20/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji udziału w programie Erasmus+ dla szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.
Uchwała Nr 19/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Inowrocławskiego, niezbędnych do realizacji zadania pn. "Wirtualna strzelnica w Zespole Szkół Chemiczno - Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu".
Uchwała Nr 18/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2023 rok.
Uchwała Nr 17/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie wystąpienia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie Powiatowi Inowrocławskiemu własności nieruchomości Skarbu Państwa.
Uchwała Nr 16/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica.
Uchwała Nr 15/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 12 czerwca 2024 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Gminy Inowrocław nieruchomości położonych w Jaksicach, gmina Inowrocław.