Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 228/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 227/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 29 Października 2020 r.
uchylające zarządzenie w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Powiecie Inowrocławskim i jej jednostkach budżetowych
Zarządzenie Nr 226/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie zasad oznakowania środków transportu wykorzystywanych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego
Zarządzenie Nr 224/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przewozu osób i bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w Powiecie Inowrocławskim
Zarządzenie Nr 223/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie ustalenia opłat za przewóz w powiatowych przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego
Zarządzenie Nr 220/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 225/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie sposobu dystrybucji biletów w powiatowych przewozach o charakterze użyteczności publicznej na terenie Powiatu Inowrocławskiego
Zarządzenie Nr 221/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 222/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 27 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 219/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji i przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 217/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup i dostawa gotowych mebli biurowych, regałów oraz wykonanie mebli biurowych wraz z montażem dla Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 218/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 18/2020 na wolne stanowisko urzędnicze - inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 216/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz ochrony danych osobowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu podczas pracy zdalnej powierzanej w celu przeciwdziałania COVID-19.
Zarządzenie Nr 214/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 215/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 19 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 213/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie udziału wynoszącego 40/256 części nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Farnej 6 oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Zarządzenie Nr 211/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 212/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 14 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 210/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 209/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 13 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 208/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 207/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 206/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 205/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 09 października 2020 r.
w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Inowrocławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Zarządzenie Nr 204/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 08 października 2020 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz tablic rejestracyjnych w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 203/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 06 października 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru nr 17/2020 na wolne stanowisko urzędnicze - referenta w Biurze Prawnym Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu
Zarządzenie Nr 202/2020
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 06 października 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu