Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęObwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.4210.404.2020.MT
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wznowieniu postępowania w sprawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nr 37/2020 (znak:AB.6740.1.37.2020) dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 (wieża kratowa typu BOT-E2/54) o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t. na terenie działki o numerze ewidencyjnym 115, obręb Radojewice, gm. Dąbrowa Biskupia)Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej zmiany do projektu budowy elektrowni wiatrowych w miejscowości Ludzisko, gm. Janikowo
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni słonecznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 63/4 w miejscowości Perkowo, gmina Gniewkowo"
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
w sprawie wniosku o zmianę pozwolenia na budowę dotyczącego budowy "dwóch elektrowni wiatrowych REPOWER MM 92/2, 05 MW o łącznej mocy 4,1 MW Hzw=lO0 m npt. (F29,EW29,F30,EW30) z niezbędnymi urządzeniami technicznymi i budowlanymi oraz drogami dojazdowymi w miejscowości Ludzisko gm. Janikowie dz. nr 143/1, 153, 146, 154/1, 1/14 i budową zjazdów z drogi gruntowej nr 146 obręb Ludzisko gm. Janikowo i drogi gruntowej nr 1/14 obręb Górki gm. Strzelno".