Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęOgłoszenie
o ograniczeniu w świadczeniu usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Zawiadomienie
o czynnościach wznowienia znaków granicznych i przyjęcia granic nieruchomości do podziału w związku z podziałem nieruchomości nr BY1I/00056745/5
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa linii elektroenergetycznej SN-15kV, 2 stanowisk słupowych wraz z rozbiórką linii napowietrznej SN-15kV na terenie działek o numerach ewidencyjnych 182/2, 302/1, 347/1 obręb Jaksice, gmina InowrocławZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci gazowej dn 315, 160, 90, 63mm PE wraz z przyłączami gazu od ulicy Mątewskiej w InowrocławiuZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa sieci elektroenergetycznej, obręb SłońskoInformacja
o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego
Starostwa Powiatowego W Inowrocławiu
Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 17 września 2021 r.
w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego
Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Ogłoszenie
o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego
o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "budowa instalacji magazynowania gazu propan - butan przeznaczonej do zasilania palników technologicznych suszarni zboża na działce o numerze ewidencyjnym 8/5 położonej w obrębie 9 Janikowo przy ul. Generała Stanisława Taczaka 2.
Zawiadomienie
w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wznowienia postępowania zakończonego decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 (wieża kratowa typu BOT-E2/54) o wysokości całkowitej 55,95 m n.p.t na terenie działki o numerze ewidencyjnym 115 obręb Radojewice gmina Dąbrowa Biskupia".