Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie Nr 37/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 36/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Góry, gmina Janikowo oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Zarządzenie Nr 35/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Góry, gmina Janikowo oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Zarządzenie Nr 34/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Góry, gmina Janikowo oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Zarządzenie Nr 33/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiązku odbywania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 32/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad podwyżek wynagrodzeñ pracowników Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 31/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 19 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad podwyżek wynagrodzeñ kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Inowrocławskiego.
Zarządzenie Nr 30/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 29/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie określenia zasad sporządzania łącznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego, sposobu dokonywania wzajemnych wyłączeñ oraz zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Powiatu Inowrocławskiego.
Zarządzenie Nr 28/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie określenia wytycznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Inowrocławskiego w zakresie zasad sporządzania informacji dodatkowej do bilansu.
Zarządzenie Nr 27/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do "Polityki rachunkowości" w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 25/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.
Zarządzenie Nr 24/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 11 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiązku odbywania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 23/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu pracownika zwolnionego z obowiązku odbywania służby przygotowawczej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Zarządzenie Nr 22/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 8 lutego 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej powierzenia stanowiska kierownika internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kobylnikach.
Zarządzenie Nr 21/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
Zarządzenie Nr 20/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 7 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2019 r. w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.
Zarządzenie Nr 19/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 4 lutego 2019 r.
w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własnośæ Skarbu Pañstwa, położonej w Inowrocławiu przy ulicy Polnej.
Zarządzenie Nr 18/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie powołania Komisji i protokolarnego spisu dokumentacji prowadzonej przez Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu oraz sprzętu komputerowego pozostającego w jego dyspozycji.
Zarządzenie Nr 17/2019
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane.