Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek zawierający:

 1. nazwę oraz siedzibę organizatora procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym wraz z adresem i numerem telefonu (faksu),
 2. program uroczystości - informację o miejscu, dacie, godzinie rozpoczęcia, przebiegu oraz zakończenia uroczystości; szczegółowy opis trasy w przypadku planowanego przejścia po drogach. Przebieg trasy należy dodatkowo zaznaczyć na planie (mapka),
 3. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za organizację uroczystości,
 4. planowaną liczbę uczestników,
 5. podpis organizatora.

Do wniosku należy dołączyć:

 • mapa z zaznaczoną trasa przemarszu,
 • pełnomocnictwo (+ jeśli wymagana, opłata skarbowa 17 zł)

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe Inowrocław
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
sala nr 13

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
 2. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy organu podatkowego właściwego miejscowo w sprawach opłaty skarbowej, którym jest Prezydenta Inowrocławia (np. na poczcie, przelewem bankowym lub bezpośrednio w kasie urzędu miasta Inowrocławia). Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Numer konta:

 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Inowrocławia

Forma załatwienia:

Pisemne uzgodnienie procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym.

Termin załatwienia:

Do 30 dni. Wniosek należy złożyć co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia procesji, pielgrzymki lub innej uroczystości o charakterze religijnym.

Informacje dodatkowe:

wniosek można składać na gotowym formularzu zgłoszenia dostępnym na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Podstawa prawna:

 1. art. 16 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. art. 10 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. art. 13 ustawy z dnia 4 lipca 1991r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
 4. art. 10 ust 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. art. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 1995r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 1997r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
 11. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
 12. art. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 13. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10754
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Uzgadnianie procesji i pielgrzymek lub innych uroczystości o charakterze religijnym na drogach publicznych (kategorii powiatowej i gminnej) powiatu inowrocławskiego
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 25.02.2015 10:55:25
Data udostępnienia informacji: 25.02.2015 10:55:25
Data ostatniej aktualizacji: 26.06.2024 14:47:27
Rejestr zmian