Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

ul. Poznańska 133
88-100 Inowrocław
tel: 52 357 50 21, tel., w.236, alarmowy 998, tel. alarmowy z aparatu komórkowego 112 fax: 52 357 50 21
BIP: www.binp.info/kppspinowroclaw

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu Tomasz Kruczyński

Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP
nr telefonu 52 35 75 021, nr faxu 52 35 75 021 w. 251,
e-mail: sekretariat@kppsp.inowroclaw.pl

Status prawny

Państwowa Straż Pożarna jest zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formacją, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Centralnym organem administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony przeciwpożarowej jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu wykonuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.

Komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej powołuje spośród oficerów Państwowej Straży Pożarnej i odwołuje komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w porozumieniu ze starostą. Podstawowymi aktami prawnymi związanymi z funkcjonowaniem i kompetencjami Państwowej Straży Pożarnej są: ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej ( Dz.U. z 2009 r., Nr 12, poz. 68 ze zmianami) oraz ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej ( t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380).

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 1. kierowanie komendą powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
 2. organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych,
 3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 4. dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowiska kierowania,
 5. kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych,
 6. analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
 7. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
 8. współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie,
 9. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 10. opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu,
 11. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 12. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
 13. wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
 14. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
 15. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
 16. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
 17. prowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach oraz w przypadku wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

 1. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski,
 2. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 3. realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11793
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 13.11.2019 13:46:00
Data udostępnienia informacji: 13.11.2019 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 27.01.2022 14:36:09
Rejestr zmian