Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 183/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
Uchwała Nr 182/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 181/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 180/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Uchwała Nr 179/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr 178/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 177/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 176/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 175/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 174/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 173/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy do wykonywania działań związanych z realizacją rządowego programu "Aktywna tablica".
Uchwała Nr 172/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 171/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Anecie Chmielewskiej zatrudnionej na stanowisku kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Uchwała Nr 170/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Romualdowi Jaskólskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 169/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Rafałowi Walterowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 168/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Ilonie Dybicz zatrudnionej na stanowisku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
Uchwała Nr 167/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Alicji Cieślak pełniącej obowiązki dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 166/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Edycie Fydrych zatrudnionej na stanowisku dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 165/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pawłowi Karólewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 164/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Krzysztofowi Nowickiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 163/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Przemysławowi Stefańskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 162/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Maciejowi Wojtysiakowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 161/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 10 drzew, tj. 9 drzew gatunku topola kanadyjska, rosnących w pasie drogi powiatowej 2528C Murzynno - Żyrosławice - Opoczki - Przybranowo, na dz. nr 114/2 w m. Murzynno, gm. Gniewkowo oraz drzewa gatunku topola berlińska, rosnącego w pasie drogi powiatowej 2526C Kijewo - Kawęczyn, na dz. nr 70/4 w m. Kawęczyn, gm. Gniewkowo.
Uchwała Nr 160/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu Inowrocławskiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 159/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie wytypowania zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2535C Słońsko - Gąski" do złożenia przez Powiat Inowrocławski wniosku o dofinansowanie w naborze nr 2/2019/FDS w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Uchwała Nr 158/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 14 sierpnia 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok
Uchwała Nr 157/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych dla pracowni eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych oraz pracowni zajęć praktycznych obrabiarek CNC w Centrum Kształcenia Praktycznego (CKP) w Inowrocławiu
Uchwała Nr 156/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Andrzejowi Marczewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku.
Uchwała Nr 155/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dariuszowi Cykulskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku.
Uchwała Nr 154/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 30 lipca 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.