Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęObwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.182.2020.MM
z dnia 21 lipca 2020 r.
w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawego na: - usługę wodną - pobór wód podziemnych z osadów czwartorzędowych ze studni głębinowych nr 2 i nr 4, w m. Wonorze, gm. Dąbrowa Biskupia, - szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych w ilości większej niż średnioroczne 5 m3 na dobę, na działkach o numerach ewidencyjnych: 184, 126/1, 96, 95, 85/1, 85/2, 84/2, 126/3, 126/4, 97/3, w obrębie nr 0026 Wonorze, gmina Dąbrowa Biskupia.
Obwieszczenie
GD.ZUZ.5.4210.292.2020.MT
z dnia 20 lipca 2020 r.
Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Stron, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1 ujmującej wody z utworów czwartorzędowych, zlokalizowanej w m. Perkowo, gm. Gniewkowo na działce ewid. nr 62/1 obręb ewid. nr 0017 Perkowo; usługę wodną - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z ujęcia wód podziemnych - studni głębinowej nr 1 (dz. ewid. nr 62/1 obręb ewid. nr 0017 Perkowo) i szczególne korzystanie z wód - korzystanie z wód na potrzeby nawadniania upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę w gospodarstwie rolnym w miej
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Budowa drogi gminnej nr 150206 Liszkowo-Topola.
Obwieszczenie
Starosty Inowrocławskiego
z 16 lipca 2020 r.
o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej.
Zawiadomienie
o zebraniu materiału dowodowego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Ogłoszenie
Starosty Inowrocławskiego
z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Ogłoszenie
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Powiatu Inowrocławskiego.