Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 1195/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 września 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa brokerowi ubezpieczeniowemu do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Inowrocławskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi
Uchwała Nr 1194/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 września 2023 r.
w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej.
Uchwała Nr 1193/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 września 2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 1192/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 września 2023 r.
w sprawie zawarcia porozumienia z Diecezją Zachodnią Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym
Uchwała Nr 1191/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 19 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w Inowrocławiu przy ul. Szymborskiej, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1190/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania 36 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem biurowym 3 placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, zakupionych w ramach projektu grantowego pn. "Cyfrowy Powiat" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Uchwała Nr 1189/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2023 r.
Uchwała Nr 1188/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego drzewa gatunku klon zwyczajny, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2401C Mokre - Krzekotowo - Pakość, na dz. nr 198/1 w Pakości.
Uchwała Nr 1187/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2582C Kruszwica - Racice, na dz. nr 37/2 w m. Łagiewniki, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 1186/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 8 drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2586C Racice - Lachmirowice, tj. 3 drzew gatunku wiąz szypułkowy, rosnących na dz. nr 23 w m. Baranowo, gm. Kruszwica, drzewa gatunku robinia akacjowa rosnącego na dz. nr 27/1 w m. Lachmirowice, gm. Kruszwica oraz 2 drzew gatunku robinia akacjowa, drzewa gatunku jarząb mączny i drzewa gatunku glediczja trójcierniowa, rosnących na dz. nr 13/1 w m. Lachmirowice, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 1185/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 7 drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2556C Piotrkowice - Krusza Podlotowa, tj. 3 drzew gatunku klon zwyczajny rosnących na dz. nr 88 w m. Krusza Zamkowa, gm. Inowrocław, 3 drzew gatunku jesion wyniosły oraz drzewa gatunku lipa szerokolistna rosnących na dz. nr 119 w m. Krusza Podlotowa, gm. Inowrocław, drzewa gatunku robinia akacjowa, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2558C Janikowo - Tupadły, na dz. nr 22/1 w m. Krusza Zamkowa, gm. Inowrocław oraz drzewa gatunku jesion wyniosły rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2539C Słońsko - Olszewice na dz. nr 79/1 w m. Olszewice, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 1184/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi w Inowrocławiu przy ul. Marulewskiej, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1183/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w użyczenie Gminie Inowrocław części nieruchomości położonych w obrębach: Jacewo i Marulewy, gmina Inowrocław.
Uchwała Nr 1182/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Uchwała Nr 1181/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 13 września 2023 r.
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe
Uchwała Nr 1180/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji na zadanie pn. Zakup wyposażenia laboratoryjnego do Pracowni pomiarów technicznych dla zawodu technik analityk w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu w ramach projektu pn. Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV.
Uchwała Nr 1179/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi w Inowrocławiu przy ul. Cegielna, na cele budowlane.
Uchwała Nr 1178/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 września 2023 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Kobylnikach, gmina Kruszwica oraz określenia ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała Nr 1177/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 września 2023 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1176/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 września 2023 r.
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 1175/2023
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 września 2023 r.
w sprawie odwołania ze stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu