Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 249/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia Konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 248/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 25 października 2019 r.
w sprawie przyznania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe
Uchwała Nr 247/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego - samochodu osobowego marki Volkswagen Passat rok produkcji 2007, o numerze rejestracyjnym CIN 08888 stanowiącego własność Powiatu Inowrocławskiego, będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 246/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie informacji za III kwartał 2019 r. o wykonaniu budżetu Powiatu Inowrocławskiego, w tym o kwocie deficytu lub nadwyżki oraz o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych
Uchwała Nr 245/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia w 2020 r. zadania publicznego Powiatu Inowrocławskiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie nieodpłatnego punktu pomocy prawnej lub/oraz nieodpłatnego punktu poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego.
Uchwała Nr 244/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 243/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie procedury wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania niewywiązywania się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 242/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznej w zakresie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników VAT
Uchwała Nr 241/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie przyznania jednorazowych zasiłków zdrowotnych na 2019 rok dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. szkół oraz placówek prowadzonych przez Powiat Inowrocławski, korzystających z opieki zdrowotnej
Uchwała Nr 240/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2019 r.
Uchwała Nr 239/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie odwołania upoważnienia Karolinie Śmiejkowskiej zatrudnionej na stanowisku pomocy administracyjnej w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Żeromskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 238/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Małgorzacie Kowalewskiej zatrudnionej na stanowisku dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 237/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Krystynie Fedde zatrudnionej na stanowisku specjalisty w Zespole Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 236/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Tomaszowi Tschurlowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach.
Uchwała Nr 235/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Krystynie Grzelak zatrudnionej na stanowisku referenta w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 234/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie upoważnienia Renacie Wesołowskiej zatrudnionej na stanowisku samodzielnego referenta w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy.
Uchwała Nr 233/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Magdalenie Krazińskiej zatrudnionej na stanowisku starszego referenta w Zespole Szkół Ekonomiczno-Logistycznych w Inowrocławiu
Uchwała Nr 232/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Wioletcie Grzelak zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. sdministracyjno - gospodarczych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 231/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Małgorzacie Głowackiej zatrudnionej na stanowisku specjalisty ds. administracyjno - gospodarczych w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 230/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Pawłowi Karólewskiemu zatrudnionemu na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 229/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie zaakceptowania kwoty odszkodowania i jej wypłacenia Pani Dorocie Dolińskiej w związku z nabyciem z mocy prawa przez Powiat Inowrocławski nieruchomości położonej w Słońsku, gmina Inowrocław, stanowiącej poszerzenie drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała Nr 228/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 227/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok
Uchwała Nr 226/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Inowrocławskiego 3 drzew gatunku topola kanadyjska o obwodach pni 280 cm, 305 cm i 270 cm, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej 2577C Bródzki - Bachorce, na dz. nr 49/1 w m. Bachorce, gm. Kruszwica oraz drzewa gatunku topola kanadyjska o obwodzie pnia 300 cm, rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej 2577C Bródzki - Bachorce, na dz. nr 106 w m. Bachorce, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 225/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 października 2019 r.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Warzynie.
Uchwała Nr 224/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie powołania komisji do opiniowania wniosków o przyznanie stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Uchwała Nr 223/2019
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 października 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu wyłącznie w formie elektronicznej.