Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęOgłoszenie Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedażyZawiadomienie
Sigeo Sp. z o. o.
z dnia 8 lipca 2024 r.
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych, ustalenia przebiegu granic nieruchomości oraz przyjęcia granic nieruchomości
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 462/24
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
I Wydział Cywilny
w sprawie I Ns 451/19
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 32/2023 dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej WIERZCHOSŁAWICE 1_1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 57 obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo (S-IN-087-01).Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 33/2023 dla inwestycji pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej WIERZCHOSŁAWICE 1_2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie części działki o numerze ewidencyjnym 41/1 obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo (S-IN-087-02).Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa dwóch zbiorników azotu oraz rozbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-magazynowego na terenie dzałek o numerach ewidencyjnych 611/4, 613/2 przy ulicy Jana Kilińskiego 11 w Gniewkowie.Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Rozbudowa i przebudowa kotłów węglowych OR-42E na kotły OG-50 opalane gazem ziemnym oraz budowa niezbędnej infrastruktury pomocniczej w oddziale "Cukrownia Kruszwica" na terenie działki o numerze ewidencyjnym 4/8 obręb 2 przy ul. Niepodległości w Kruszwicy.Ogłoszenie Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedażyZawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Przebudowa istniejącego telekomunikacyjnego obiektu budowlanego polegająca na jego wzmocnieniu (wzmocnienie wieży o numerze BT41971 Gocanówek 2 / IN01101) na terenie działki o numerze ewidencyjnym 82/5, obręb Gocanówko, gm. Kruszwica".Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 IN01801B wieża typu BOT E2/42 (skrócona o 3 metry) o wysokości całkowitej 39,45m n.p.t. wraz z instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 146 obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo".Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej PV Wierzchosławice o mocy do 0.8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o numerze ewidencyjnym 10/3 obręb Wierzchosławice, gmina Gniewkowo". Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego
o wygaśnięciu z dniem 10 czerwca 2024 r. decyzji o rejestracji pojazdów
Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego z 1 lipca 2024 r. o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej 150216C w miejscowości Rojewice". Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. "Rozbudowa instalacji węzła wymywania soli chiorkowych na instalacji utylizacji i gospodarki wodno-ściekowej w ZP Inowrocław przy ul. Fabrycznej 4 w Inowrocławiu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 5/1 [arkusz 106, obręb 8]".