Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 579/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 578/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 18 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na finansowanie planowanych działań w ramach eksperymentu pedagogicznego polegającego na realizacji "Programu CYBER.MIL z klasą".
Uchwała Nr 577/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2021 r.
Uchwała Nr 576/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu
Uchwała Nr 575/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 10 lutego 2021 r.
w sprawie oceny i zarekomendowania dokonania korekty Planu Finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Blażka w Inowrocławiu na 2020 rok
Uchwała Nr 574/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 573/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 2 lutego 2021 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na przyznanie dotacji w 2021 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, niestanowiących własności Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr 572/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Rozwój bazy kształcenia zawodowego na terenie powiatu inowrocławskiego".
Uchwała Nr 571/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie zaopiniowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Inowrocław na lata 2021-2024, z perspektywą 2025-2028.
Uchwała Nr 570/2021
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 27 stycznia 2021 r.
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski.