Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 918/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 917/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 916/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
Uchwała Nr 915/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 914/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 czerwca 2022 r.
w sprawie zmiany procedury dokonywania płatności za pomocą mechanizmu podzielonej płatności (MPP) w Powiecie Inowrocławskim i jego jednostkach organizacyjnych
Uchwała Nr 913/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 912/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie Gminie Inowrocław umowy użyczenia pomieszczeń w budynku będącym własnością Powiatu Inowrocławskiego przy ul. Sportowej 4 w Jaksicach.
Uchwała Nr 911/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania pomocy dydaktycznych na zajęcia pozalekcyjne i kursy zawodowe oraz wyposażenia pracowni szkolnych na rzecz szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski w ramach projektu pn. "Twoja wiedza - Twoja przyszłość IV".
Uchwała Nr 910/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie przyjęcia Podręcznika wdrażania monitorowania projektu pn. "Zostań Omnibusem III".
Uchwała Nr 909/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za 2021 rok.
Uchwała Nr 908/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Kościelcu, gmina Pakość oraz określenie ceny wywoławczej i wadium w pierwszym przetargu.
Uchwała Nr 907/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Stanisława Przybyszewskiego w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 906/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawia II w Kościelcu.
Uchwała Nr 905/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
Uchwała Nr 904/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 903/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2022 r.
Uchwała Nr 902/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 29 drzew rosnących na dz. nr 13/24 (obręb 7, arkusz 782), przy ul. Poznańskiej w Inowrocławiu.
Uchwała Nr 901/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia sposobu postępowania z ofertami złożonymi w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku
Uchwała Nr 900/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie oceny i nierekomendowania dokonania korekty Planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2022 rok
Uchwała Nr 899/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomościami, położonymi przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 898/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością, położoną przy ul. Szymborskiej w Inowrocławiu, na cele budowlane.
Uchwała Nr 897/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 6 czerwca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie Towarzystwu Edukacyjnemu "Inowrocław" nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej.
Uchwała Nr 896/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 czerwca 2022 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowrocławskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Uchwała Nr 895/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy.
Uchwała Nr 894/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu.
Uchwała Nr 893/2022
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 1 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Inowrocławiu.