Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr XIX/194/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Renaty Sutor w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej 'tarczy antykryzysowej')
Uchwała Nr XIX/193/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Inowrocławskiego na lata 2020-2030
Uchwała Nr XIX/192/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2020 rok
Uchwała Nr XIX/191/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu i Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Uchwała Nr XIX/190/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Inowrocławskiego
Uchwała Nr XIX/189/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Inowrocławskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Uchwała Nr XIX/188/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych w obrębie Markowo, gmina Gniewkowo.
Uchwała Nr XIX/187/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2019 roku oraz zestawienia potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.
Uchwała Nr XIX/186/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2019 roku zadań ujętych w "Programie promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy powiatu inowrocławskiego na lata 2014-2020".
Uchwała Nr XIX/185/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku zakładu leczniczego: Przychodnia Przyszpitalna, podmiotu leczniczego: Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 97.
Uchwała Nr XIX/184/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych na obszarze Powiatu Inowrocławskiego.
Uchwała Nr XIX/183/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendium szczególnie uzdolnionym uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski, osiągającym wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe.
Uchwała Nr XIX/182/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok
Uchwała Nr XIX/181/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu za rok 2019.
Uchwała Nr XIX/180/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr XIX/179/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu na 2019 rok
Uchwała Nr XIX/178/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Inowrocławskiego za 2019 rok.
Uchwała Nr XIX/177/2020
Rady Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z realizacji zimowego utrzymania dróg powiatowych za okres 2019/2020.