Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, z późn.zm.).

Wymagane dokumenty:
- wniosek o dokonanie wpisu do rejestru, zawierający dane określone w art. 64 ust. 4 pkt 2–10 ustawy o ochronie przyrody,
- kopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,
- dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Opłaty:
opłata skarbowa za wpis do rejestru – 26 zł

Opłatę skarbową uiścić w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Inowrocławia – Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143.

Termin załatwienia sprawy:
w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku.

Osoba i jednostka prowadząca sprawę:
Jan Kurpiel, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Mątewska 17, piętro III, pokój 312,
tel. 52 35-92-286, email: j.kurpiel@inowroclaw.powiat.pl

Dodatkowe informacje:
- obowiązek pisemnego zgłoszenia do rejestru dotyczy posiadaczy i prowadzących hodowlę zwierząt,
- obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy ogrodów zoologicznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. oraz czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji,
- obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci,
- wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku,
- przepisy dotyczące zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru stosuje się również w przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru,
- zgłaszający otrzymuje zaświadczenie potwierdzające wpisanie do rejestru.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 11107
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Rejestracja żywych zwierząt gatunków wymienionych w rozporządzeniu rady (WE )nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r., zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 11.01.2017 14:48:28
Data udostępnienia informacji: 11.01.2017 14:48:28
Data ostatniej aktualizacji: 02.03.2023 10:31:38
Rejestr zmian