Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała Nr 14/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Inowrocławskiego na 2024 r.
Uchwała Nr 13/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia i przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego Raportu o stanie Powiatu Inowrocławskiego za 2023 r.
Uchwała Nr 12/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie przejęcia obiektu gospodarczego wraz z garażem w Jaksicach przy ul. Sportowej 4.
Uchwała Nr 11/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 29 maja 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2568C Sikorowo - Kruszwica, na dz. nr 217 w m. Łojewo, gm. Inowrocław.
Uchwała Nr 10/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie przekazania Radzie Powiatu Inowrocławskiego sprawozdania finansowego Powiatu Inowrocławskiego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego
Uchwała Nr 9/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie informacji za rok 2023 obejmującej: wykonanie budżetu; kwotę wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych; kwotę zobowiązań, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych; kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego; wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji; wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty; wykaz podmiotów, którym udzielono pomocy publicznej
Uchwała Nr 8/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie z nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Inowrocławskiego 2 drzew gatunku lipa drobnolistna rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2574C Kruszwica - Papros - Bronisław - Dobre, na dz. nr 42 w m. Bródzki, gm. Kruszwica.
Uchwała Nr 7/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Weterynaryjno-Przyrodniczych w Kobylnikach
Uchwała Nr 6/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu
Uchwała Nr 5/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 22 maja 2024 r.
w sprawie przyjęcia kwartalnego sprawozdania z realizacji działań naprawczych Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 4/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Inowrocławskiemu do podejmowania w imieniu i na rzecz Powiatu Inowrocławskiego wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Uchwała Nr 3/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie odwołania konkursu na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Inowrocławiu
Uchwała Nr 2/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Inowrocławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Uchwała Nr 1/2024
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego
z dnia 15 maja 2024 r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę gruntów rolnych położonych w obrębie Markowo, gmina Gniewkowo.